iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Do Prahy tisícovka specialistů na přehrady

Výroční zasedání Mezinárodní přehradní komise, která vznikla v roce 1928 v Paříži a jedním z jedenácti zakládajících států bylo i Československo, se bude za celou historii komise konat poprvé v Praze. V jeho průběhu se bude od 3. do 7. července více než tisícovka odborníků z celého světa zabývat tematikou navrhování, výstavby, provozu a údržby vodních děl. Mimo jiné přijedou i specialisté z přehrad Mosul, Oroville v Kalifornii a Tři soutěsky v Číně.

„Mezinárodní přehradní komise je nezisková organizace, jejímž cílem je sdílení informací v přehradním stavitelství,“ vysvětluje úkol působnosti komise doc. Ladislav Satrapa, vedoucí katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT v Praze a zároveň předseda Českého přehradního výboru, který setkání organizuje. Komise dnes čítá stovku účastnických států a její zasedání probíhají každý rok v jiné zemi. Nad akcí přijal záštitu ministr zemědělství Marian Jurečka. Spoluorganizátorem zasedání je Fakulta stavební ČVUT, ta se podílí na odborném programu sympozia.

„Návštěva v České republice je pro odborníky na přehrady velmi zajímavá, protože zde budou mít možnost navštívit technické zajímavosti, jako je třeba vodní dílo Fláje, které má jako jediné v ČR unikátní pilířovou konstrukci. Navštíví i přehradu Slapy, což je jediná přelévaná elektrárna v České republice, a řadu dalších přehrad,“ vysvětluje Ing. Milan Zukal, Ph.D., z katedry hydrotechniky Fakulty stavební ČVUT.

Při setkání se budou odborníci zabývat problematikou navrhování konstrukcí vodních děl, moderními technologiemi výstavby, provozem a rekonstrukcemi přehrad. „Na akci se setkávají špičkoví odborníci z celého světa. Přijede například sedmdesátičlenná delegace z Japonska, kde se staví hned několik desítek nových přehrad. Silné zastoupení odborníky bude mít i Amerika, Čína a Írán,“ vypočítává některé z účastnických delegací doc. Ladislav Satrapa. „Dále přijedou specialisté z přehrady Oroville v Kalifornii, vodního díla Mosul, ale i z přehrady Tři soutěsky v Číně a další zajímavé osobnosti.“ Jednání, která v Praze v prvním červencovém týdnu proběhnou, tak budou mít celosvětový přesah. Mgr. Andrea Vondráková, vedoucí Odboru PR a marketingu

TURISTICKÁ DAŇ V MALAJSII

"Velvyslanectví Malajsie se sídlem v České republice informovalo dne 30. června 2017 ACK ČR, že od 1. července 2017 zavádí Malajsie novou daň tzv. Tourism Tax (Ttx). Tato daň se bude vybírat od všech turistů, včetně místních obyvatel, pokud cestují, a její výše bude rozlišena podle kvality ubytovací kapacity. Turisté zaplatí 20 malajsijských ringgitů u pětihvězdičkových hotelů za pokoj a noc, přes 10 RM u čtyřhvězdičkových hotelů resp. 5 RM u tříhvězdičkových až po RM 2,50 u jedno a dvouhvězdičkových hotelů a ubytoven. Vybraná daň bude v plné výši sloužit rozvoji a podpoře cestovního ruchu. Malajsijský ringgit je v průměru 5,70 CZK. Tuto daň bude platit turista přímo v ubytovacím zařízení." Asociace cestovních kanceláří ČR