iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Cena Ostravy nejrychlejšímu muži světa Boltovi

Legendárnímu jamajskému sprinterovi, nejlepšímu atletovi světa a několikanásobnému účastníkovi ostravského mítinku Zlatá tretra byla po souhlasu ostravských zastupitelů udělena Cena města Ostravy. Obdržel ji za mimořádný přínos pro město v oblasti sportu a jeho prezentaci Ostravy v širokém mezinárodním kontextu u příležitosti jeho poslední účasti na mítinku Zlatá tretra a rozloučení s aktivní sportovní kariérou. Ocenění není spojeno s žádnou finanční odměnou.

„Mezi držiteli Ceny města Ostravy je několik známých českých sportovců, například David Moravec, Hans Zdražila nebo Richard Šmehlík. Usain Bolt je prvním zahraničním sportovcem, kterému bylo toto ocenění uděleno a domnívám se, že zcela po právu. Usain Bolt již v minulosti obdržel klíč města Ostravy a jeho jméno nese v současnosti i jedna z nepřehlédnutelných dominant města – rozhledna Bolt Tower v Dolní oblasti. Jeho jméno je neoddělitelně spjato s jednou z nejvýznamnějších ostravských akcí – Zlatou Tretrou a jeho přítomnost v Ostravě vždy přitahovala k našemu městu silnou pozornost. Cena města Ostravy je proto přirozeným a důstojným poděkováním z naší strany za to, co pro pozitivní obraz Ostravy udělal,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Na Zlatou tretru v Ostravě se nejrychlejší muž planety Usain Bolt vracel pravidelně, na její letošní 56. ročník přijel po deváté. Poprvé zde běžel v roce 2006, pak bez přestávky v letech 2008 – 2012 a loni přijel znovu po dvouleté pauze. V roce 2010 se na mítinku Zlatá tretra stal druhým člověkem v historii, který dokázal běžet netradiční trať 300 metrů pod 31 sekund.

Časem 30,97 sekund v těžkém dešti zaostal jen o 12 setin sekundy za světovým rekordem Michaela Johnsona z roku 2000. Usain Bolt rád uvádí, že Zlatá tretra je jedním z jeho nejoblíbenějších mítinků na světě a Ostrava jeho oblíbeným městem, protože na stadionu je výborná sportovní atmosféra a mítink je vždy skvěle zorganizovaný. Usain Bolt je držitelem 8 olympijských medailí.

DEN RESPEKTUJ 18 V OSTRAVĚ

Den Respektuj 18 se letos poprvé uskuteční i v Ostravě. Respektuj 18 usiluje o změnu dosavadního tolerantního postoje společnosti k dostupnosti alkoholu u dětí. Projekt vznikl před pěti lety za spolupráce odborníků na závislosti, regionálního partnera a výrobce alkoholu. Na téma alkohol a mladiství bude ve čtvrtek 29. června s Ostravany diskutovat odborník na drogové závislosti a na první zkušenosti s alkoholem zavzpomíná mnohonásobný mistr v lyžování Ondřej Bank.

Přestože statistiky ukazují mírný pokles spotřeby alkoholu u dětí, stále se Česká republika řadí mezi země s nejvyšším počtem nezletilých, kteří začínají s pitím velmi brzy. Až 68 procent šestnáctiletých přiznalo, že poprvé alkohol ochutnali před třináctými narozeninami1. Jak se k tomuto negativnímu trendu staví město Ostrava, uvádí náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek toto: „Zastupitelstvo města Ostravy schválilo v minulém roce Strategii protidrogové politiky, která reaguje na místní podmínky v užívání legálních i nelegálních návykových látek a jednou z cílových skupin jsou i děti a mládež. Naším cílem je u nich posunout první experiment co do nejvyššího věku a je důležité, aby se na něm podílely jak vzdělávací instituce, tak i rodina.“ Projekt Respektuj 18 apeluje na rodiče a širokou veřejnost, aby se k problému postavili čelem a začali jej aktivně řešit a přichází i s konkrétními radami a tipy pro rodiče, prodejce alkoholu i provozovatele hospod.

Kampaň se letos poprvé objeví i v ulicích Ostravy. Den Respektuj 18 se uskuteční ve čtvrtek 29. června před obchodním centrem Nová Karolina od 12.00. Návštěvníky čeká informační stánek, kde můžou vyjádřit nesouhlas s pitím alkoholu dětmi a mladistvými stisknutím interaktivního červeného tlačítka. Problematiku mohou zájemci podrobně prodiskutovat s odborníkem na drogové závislosti z Centra protidrogové prevence a terapie a získat tak užitečné rady pro řešení konkrétních situací.

Odpolední program odlehčí mnohonásobný mistr České republiky v lyžování Ondřeje Bank, se kterým lidé mohou srovnat síly na lyžařském simulátoru. Projekt Respektuj 18 letos přináší i novinku v podobě pravidelné měsíční rubriky, kde se lidé mohou radit s odborníkem, jak s dětmi mluvit o alkoholu například před odjezdem na školní výlet.

OSTRAVA CHCE OPĚT NOVÉ KOTLE

Žádosti o kotlíkovou dotaci začne kraj přijímat 5. září 2017 v 10 hodin. Zájemci o nový ekologický kotel mohou začít připravovat elektronickou žádost. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.

„Naší prioritou je zlepšování kvality ovzduší v celé ČR a jedním z podstatných nástrojů jsou právě kotlíkové dotace. Moravskoslezský kraj má tu výhodu, že dostane prostředky ze dvou vln najednou, celkem téměř 900 milionů korun. Podle předcházejících zkušeností je vidět, že kotlíková revoluce běží skvěle a o dotace je obrovský zájem,“ řekl Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí ČR.

Finance, které MSK obdrží pro tuto výzvu, odhadem postačí na výměnu zhruba osm a půl tisíce starých neekologických kotlů. „Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci bude zahájen 5. září 2017 v 10:00 hodin. Tentokrát budou lidé podávat žádosti pouze elektronicky s tím, že následně do deseti pracovních dnů doloží listinnou verzi žádosti vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy. Možností elektronického podání jsme chtěli lidem poskytnout větší komfort, aby si vše mohli zařídit pohodlně a vyhnuli se případným frontám,“ uvedla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství. Lidé teď budou mít více než dva měsíce na to, aby si do 5. 9. jednoduchou žádost v elektronické aplikaci připravili a „předvyplnili“. Formulář je uživatelsky velmi přívětivý, žadatele například „pohlídá“, aby nezapomněli na některý povinný údaj nebo jim podle zadaných nákladů a místa vypočítá konkrétní výši dotace se všemi navýšeními a příspěvky.

„Moravskoslezský kraj přispěje na každý kotel v rámci nové výzvy částkou 7,5 tisíc korun. Celkově kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová. Do spolufinancování kotlíkových dotací ve spolupráci s krajem se zapojilo celkem 78 obcí, což je o 4 více než v 1. kole. Jejich přehled je uveden na krajských kotlíkových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/.

Od poloviny června do konce prázdnin pracovníci krajského úřadu vyjíždějí do obcí s rozšířenou působností a na seminářích vysvětlují podmínky pro získání kotlíkové dotace přímo občanům. V první polovině června seznámili s podmínkami kotlíkové dotace i zaměstnance úřadů obcí a měst, která o tuto aktivitu měla zájem, aby mohli zájemcům o nový ekologický kotel poskytnout potřebné informace co nejblíže jejich bydlišti.

Veškeré informace ke druhému kolu kotlíkových dotací jsou zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (od 29. 6. každý pracovní den v úředních hodinách krajského úřadu). Počet lokálních topenišť v MSK topících pevnými palivy: 47 tisíc. Počet nevyhovujících kotlů: (odhadem) 23 až 24 tisíc. Dosud díky dotacím v MSK vyměněno: cca 8 tisíc kotlů.

V OSTRAVĚ NOVÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA, KONCERTNÍ SÍŇ, GALERIE

Společně zaplatit a společně postavit tři významné stavby v oblasti kultury chtějí Moravskoslezský kraj a město Ostrava za výrazné podpory Ministerstva kultury. Krajské zastupitelstvo řeklo ano uzavření tří memorand o spolupráci při přípravě a realizaci novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, nového koncertního sálu při Domu kultury města Ostravy a přístavbě Galerie výtvarného umění v Ostravě.

„Moravskoslezský kraj i město Ostrava bezpochyby tyto objekty potřebují. Je nutné vytvořit nové, moderní a architektonicky zajímavé prostory pro rozvoj kultury a umění, jež jsou nezastupitelné v profesním a osobnostním růstu lidí, a posílit tak image významného kulturního centra v České republice. Jde ale zároveň o velmi nákladné projekty. Proto jsme se dohodli, že bez ohledu na zřizovatelské role, bychom se na jejich realizaci měli podílet společně, včetně státu, zastoupeným Ministerstvem kultury,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že Moravskoslezský kraj už založil speciální Fond pro financování strategických projektů, do kterého bude vkládat úspory. „Finance z tohoto fondu pak využijeme právě na tyto velké investiční akce. Letos jsme do něj vložili z loňského přebytku hospodaření prvních sto milionů korun,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák.

U novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje a v současnosti spravuje přes milion svazků, počítá připravované memorandum o spolupráci s tím, že kraj a Ostrava investují na realizaci projektu po 150 milionech a Ministerstvo kultury přidá 800 milionů korun. Ty přislíbil ministr kultury Daniel Herman.

„Projektová dokumentace ‚Černé kostky‛ v současnosti již nesplňuje požadavky pro vydání stavebního povolení. Z krajského rozpočtu na letošní rok jsme proto vyčlenili 10 milionů korun na posouzení stávající přípravy výstavby knihovny - jde o projekt architektů Kuby a Pilaře – a na jeho upgrade či nalezení jiného optimálního řešení pro vybudování nové knihovny. Na všem se již intenzivně pracuje a ve druhé polovině tohoto roku chceme mít minimálně jasno v tom, jakou cestou se vydáme,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.

Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje, patří mezi pět nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších galerií v České republice. Ve svém depozitáři má přes 23 tisíc děl. „Aby se mohla dále rozvíjet, poskytovat kvalitní výstavnické služby a vytvářet rozsáhlejší expoziční celky, potřebuje větší prostory. Plánovaná rekonstrukce s přístavbou Domu umění vytvoří také odpovídající podmínky pro odbornou, vědeckou a vzdělávací činnost se sbírkovým materiálem. V současnosti máme platné územní rozhodnutí, připravuje se realizační dokumentace,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Curylo. Na novostavbu přispějí kraj s městem Ostravou po 150 milionech a Ministerstvo kultury 300 milionů korun.

Ostrava už dlouho volá po koncertním sálu, který by měl perfektní akustiku, špičkové technické zázemí a dostatek míst pro posluchače. V současnosti na území Moravskoslezského kraje neexistuje žádný koncertní sál, který by splňoval tyto požadavky. „Přístavba Domu kultury města Ostravy, který je zároveň domovským sídlem Janáčkovy filharmonie Ostrava, by měla tento problém vyřešit. Celkově si vyžádá 1, 45 miliardy korun. Na vícezdrojovém financování by se mělo město Ostrava podílet 550 miliony korun, Moravskoslezský kraj poskytne 300 milionů a Ministerstvo kultury 600 milionů korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Lukáš Curylo. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí