iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Legalizace konopí, miliardy do zdravotnictví

Piráti v pátek navrhli konkrétní podobu reformy, která by legalizovala, zregulovala a zdanila konopí. Legalizace by přinesla každý rok 3,2 miliard korun, které by šly na zlepšení českého zdravotnictví. Konopí by vyráběli a prodávali koncesovaní podnikatelé, ale povolené by bylo i omezené domácí pěstování. „ Naše reforma počítá nejenom s legalizací, ale i s regulací a zdaněním podnikání s konopím. Přinese zvýšení bezpečnosti, ale i více než 3,2 miliardy korun, které se vyberou na daních.

Dojde ke snížení výdajů spojených s neúčinnou represí. Konopí už se nebude prodávat na ulici, kde k němu mají přístup děti. Předpokladem úspěšné regulace návykových látek je také maximální omezení reklamy,“ uvedl Jakub Michálek, místopředseda Pirátů. Legalizace konopí byla úspěšně uskutečněna v řadě států USA, např. v Kalifornii, Oregonu, Washingtonu, Coloradu, Maine a dalších. Jenom v Coloradu vytvořila legalizace konopí 18000 nových pracovních míst. Legalizaci konopí navrhuje i předseda kanadské vlády Justin Trudeau z liberální strany.

"Vláda za 4 roky nedokázala zajistit konopí v lékárnách ani pacientům, kteří ho akutně potřebují. Mohu slíbit, že v případě vítězství ve volbách nebudeme dovážet konopí z Nizozemska, ale budeme ho pěstovat u nás v Česku. V Nizozemsku můžou dále pěstovat tulipány. Díky naší reformě najdeme skutečně účinný způsob, jak skoncovat s černým trhem. V Česku jde minimálně o 60 tun konopí ročně," říká pražský zastupitel a místopředseda Pirátů Jakub Michálek.

Regulace v zahraničí vedla k pozitivním jevům v několika oblastech. Předkládanými opatřeními snížíme kriminalitu vyvolanou existencí černého trhu. Konopí a jeho produkty dostaneme mimo dosah dětí a mladistvých. Černý trh nechce omezit dostupnost konopí pro děti a mladistvé. Budeme nekompromisní v případě řízení dopravních prostředků pod vlivem návykových látek. Stávající legislativní úpravu považujeme za očividně nefunkční.

"Výše spotřební daně bude úměrná tomu, aby pro výrobce i uživatele bylo výhodné využívat legálního trhu. Podle předběžných propočtů by se spotřební daň pohybovala kolem 30 korun na gram, celková cena by byla kolem 110 Kč/gram, aby se nám podařilo vytlačit dealery a černý trh. Jednoznačně odmítáme monopolizaci domácími či zahraničními koncerny, stát bude vydávat koncese podobně jako na hazard. Lidé budou mít právo pěstovat si konopí pro vlastní spotřebu v určitém množství, například 10 rostlin. Není třeba vymýšlet kolo, vyšly jsme z regulací, které se už osvědčily v Coloradu a dalších státech," říká MUDr. Zdeněk Hřib, expert Pirátů na problematiku zdravotnictví a garant jejich programu pro tuto oblast.

Požadujeme možnost úhrady léčebného konopí ze zdravotního pojištění a zajištění skutečné dostupnosti pro pacienty.

„Legalizace konopí musí jít ruku v ruce s regulací trhu. Licencovaní výrobci ponesou odpovědnost za nezávadnost výrobků a povedou evidenci přeprodeje. Distribuci konopí se budou moci věnovat jen ty prodejny, kde provzovatelé budou mít koncesi. A ty budou ručit za prodej pouze zletilým zákazníkům,“ uvedl k dané problematice MUDr. Zdeněk Hřib. Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů v zastupitelstvu hl. m. Prahy

RYCHLÉ ROZHODNUTÍ RADNICE PRAHA 9 O SMĚNĚ POZEMKŮ

Dana Balcarová (Piráti), opoziční zastupitelka MČ Prahy 9, sleduje nestandardní případ směny pozemku bývalých garáží na jižním svahu vilové čtvrti Na Krocínce. Lukrativní pozemek o rozloze 4 451 m² získá do svého vlastnictví firma Prosek 2 necelý měsíc poté, co o něj projevila zájem. Radnice jej vyměnila za pozemek s budovou hostince U Brabců. Ten hrozila firma Prosek 2 zbourat.

Na úřední desce radnice MČ Prahy 9 bod o výměně pozemků na jednání zastupitelstva 25. dubna chyběl. Figuroval pouze na programu, který dostali zastupitelé pouhý týden před konáním schůze. Pro veřejnost tak bylo téměř nemožné se o tomto záměru dozvědět.

Dana Balcarová dlouhodobě žádá o vypracování studie o využití jižního svahu Krocínky, jež zamezí nevhodným a chaotickým krokům v tomto cenném území. Při projednávání navrhla, aby byl záměr směny projednán Komisí rozvoje území a Komisí životního prostředí a dopravy MČ Praha 9. Návrh však nebyl zastupitelstvem schválen k hlasování, a o výsledku rozhodla mírná převaha koalice: „Vlastní směna pozemku Pod Krocínkou prošla jen o 3 hlasy, tak těsný výsledek hlasovaní není na zastupitelstvu běžný. Jsem ráda, že velká část zastupitelů dala hlasováním najevo, že tak překotný “prodej” obecního majetku není v zájmu ani MČ Prahy 9 ani obyvatel dané lokality,“ říká zastupitelka Balcarová.

Radní pro majetek Jana Těmínová (TOP 09), předkladatelka usnesení, směnu pozemků označila za výhodnou. Bohužel ani Marek Doležal (TOP 09) nedostál své odpovědnosti vyplývající z funkce radního za územní rozvoj a výstavbu MČ Prahy 9. Místní obyvatelé a spolek Krocan přitom dlouhodobě žádali o vedení diskuze a upozorňovali na nevyřešený přístup do Klíčovského lesoparku i na zánik ochranného pásu unikátní Klíčovské kaštanové aleje. Její revitalizaci se místní obyvatelé i radnice věnují již 10 let. Na interpelace občanů nikdo z radních neodpověděl.

Mezi zmíněnými argumenty na jednání zastupitelstva zaznělo i to, že podle cenové mapy odpovídá hodnota pozemku na Krocínce téměř 13 milionům korun, zatímco pozemek a budova U Brabců zhruba poloviční hodnotě – 6,6 milionu korun. Posudek radnice přitom hovoří o zcela odlišných částkách – 35 milionů za pozemek a budovu u Brabců a 31 milionů za pozemek bývalých garáží na Krocínce. Městská část v minulosti slíbila občanům Krocínky, že s nimi bude budoucnost pozemků po garážích řešit. Téměř po dvou letech od příslibu komunikace s obyvateli se ale zástupci městské části neobtěžovali s nikým své záměry probrat. A ačkoliv se společnost Prosek 2 zavázala, že na pozemku nebude usilovat o změnu územního plánu, smluvní pokuta 5 milionů za porušení slibu nebude znamenat pro developerskou firmu překážku proti zástavbě, která může přinést násobně vyšší zisk.

Na základě jednání Rady MČ Prahy 9 tak vyvstává celá řada otázek: Zanikne současný ráz Krocínky proti vůli jejích obyvatel? Bude MČ řešit přístup do Klíčovského lesoparku a ochranný pás kaštanové aleje? Jak je možné, že dohoda se společností Prosek 2 proběhla tak rychle? Proč se radnice vzdala tohoto cenného území, ačkoliv disponuje značnou finanční rezervou (přes 1,3 mld. korun k 1.1 2017)?

Postup MČ Prahy 9 bohužel ukazuje, že současné vedení nejedná otevřeně s těmi, v jejichž zájmu by jednat mělo. Netransparentní rozhodnutí i zmíněné argumenty vyvolávají silná podezření. Stále ještě existuje možnost revokace rozhodnutí zastupitelstva a jasného definování zástavby na pozemku. Rozhodující je, zda starosta Jan Jarolím (ODS) smlouvu o směně již podepsal. Dana Balcarová, garantka programu Životní prostředí České pirátské strany