iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

1,6 mil. na obnovu v chráněných územích

Majitelům budov a dalších objektů v památkově chráněných územích přispěje kraj z Fondu Vysočiny na jejich opravu a rehabilitaci. V rámci grantového programu Památkově chráněná území 2017 si 19 žadatelů rozdělí částku 1,6 milionu korun. „Peníze jsou určeny pro objekty, které nemají status památky, ale nacházejí se v památkově chráněném území. Letos se z krajské dotace podaří opravit několik fasád historických domů, vstupní vrata, vyměnit okna nebo renovovat pavlače,“ vyjmenovala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová

Nejvíce peněz půjde na opravy fasád historických staveb. Nový kabát dostane například bývalý zámecký lihovar v Jaroměřicích nad Rokytnou, historické domy v Polné a v Telči nebo budova bývalého kina v Havlíčkově Brodě, zde se navíc kromě fasády vymění i okna a vstupní dveře. Maximální výše dotace 100 000 korun pomůže také s celkovou renovací historických pavlačí v měšťanských domech v Telči a Třebíči. Dotace na tyto akce schválila tento týden krajská rada, dotace pro města budou schvalovat krajští zastupitelé na svém jednání 9. května. Samosprávy plánují využít peníze zejména na opravy fasád historických budov ve svém majetku. To se týká například Havlíčkova Brodu a Počátek.

„Každoročně obdržíme více žádostí, než můžeme z programu Památkově chráněná území podpořit. Letos se nám sešlo celkem 27 požadavků za více jak dva miliony korun. Dvě žádosti jsme museli vyřadit kvůli administrativním chybám, v jednom případě byla dotace krácena a šesti žádostem jsme kvůli nedostatku alokovaných peněz nemohli vyhovět,“ doplnila Jana Fischerová. Grantový program Památkově chráněná území vyhlašuje Kraj Vysočina od roku 2010 a za tu dobu přispěl na obnovu nepamátkových objektů na svém území částkou přibližně 9,5 milionu korun. Ing. Eva Neuwirthová

PODPORUJÍ ELEKTRONIZACI ZDRAVOTNICTVÍ

České zdravotnictví stojí před důležitým milníkem. A tím je jeho plnohodnotná elektronizace, která nejen zrychlí a zlepší jeho další rozvoj, bude přínosem i pro zkvalitnění zdravotní péče a služeb pro občany a v neposlední řadě přinese vyšší úspory na straně poskytovatelů péče i státu. Proto byla usnesením vlády ČR ze dne 28. 11. 2016 schválena Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020. Tato strategie má být nápomocná pro systémové řešení elektronizace českého zdravotnictví. Potřebu zavést co nejrychleji komplexní eHealth v České republice podporují jednoznačně zástupci lékařských profesních komor a sdružení, státní správy, zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení.

V době, kdy je většina populace neustále online a cestuje nejen po vlastní zemi, ale i po světě, se stává IT součástí medicíny. Bez podpory informačních technologií si nelze současnou medicínu představit. Ve chvíli, kdy se člověk mimo domov ocitne v ohrožení života, měl by mít zdravotnický personál přístup k jeho zásadním zdravotním dokumentům, aby mu mohl poskytnout adekvátní péči. I v případě dlouhodobých cest do zahraničí by měl mít člověk možnost nechat si předepsat či vyzvednout v lékárně dlouhodobě užívané léky.

Síla systému eHealth je právě v propojení všech stávajících centrálních i roztroušených informačních systémů v aplikacích, které s nimi umějí chytře pracovat. Online komunikace a práce s daty zajišťuje, že pacienti, lékaři, nemocnice, pojišťovny i státní správa budou mít k dispozici opravdu všechny informace pro efektivní péči o zdraví, její kontrolu a řízení. Vyloučí se duplicita vyšetření, lékař bude přesně vědět, jaké léky pacient užívá, i historii všech zákroků a vyšetření. Může se efektivně rozhodovat a lépe léčit. Tím získá pojišťovna i stát. Budou mít k dispozici úplné a spolehlivé informace pro úhrady zdravotní péče. Pacient bude mít veškerá svoje medicínská data pod kontrolou, rozhoduje, kdo je uvidí a kdo další je využije. Jako občan se stává skutečným vlastníkem péče o svoje vlastní zdraví. V neposlední řadě systém poskytne i cenná statistická data o nemocnosti nebo trendech v léčebné nebo ošetřovatelské péči.

Kraj Vysočina je velkým propagátorem eHealth v České republice. Pracovní skupina Odboru informatiky soustředěná okolo Petra Pavlince již v roce 2009 vypracovala koncepci eHealth na krajské úrovni. Tato koncepce podporuje vývoj elektronického zdravotnictví a v současnosti je již využívána poskytovateli zdravotnické péče v Kraji Vysočina jak v oblasti ekonomické (hodnocení produkce lůžkových zařízení pomocí DRG, ekonomické agendy z nemocničních informačních systémů), tak i v oblasti logistické (elektronické objednávání léčiv, online objednávání pacientů do ambulancí), a dalších – WiFi a služby pacientům, projekt výměny zdravotnických informací mezi zařízeními a plánuje rozvoj nemocničního informačního systému. Kraj Vysočina se po zkušenostech s elektronizací ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina zúčastnil společně s 21 žadately z členských zemí EU se svým projektovým záměrem výzvy pro eHealth. Úspěšně podal projektovou žádost v rámci koordinovaného přístupu členských zemí EU. Předmětem projektu je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i poskytující.

V lednu 2017 byl na Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina vytvořen tým, který začal intenzivně pracovat na projektu NIX-ZD.CZ. Tento multidisciplinární tým složený z odborníků v IT technologiích, legislativy, medicíny bude v období let 2017 až 2020 navrhovat, implementovat, testovat a následně i spouštět ostrý provoz Národního kontaktního místa pro eHealth. Při všech těchto činnostech budou respektovány a dodržovány principy a normy standardizace, legislativy a technických opatření na národní úrovni. S projektovým týmem budou spolupracovat partnerské organizace, kterými jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, Nemocnice Jihlava, p. o. a Asociace krajů ČR. Ing. Eva Neuwirthová

ŽOFIE PLOTICOVÁ OSLAVILA 103 LET

Už 103. narozeniny oslavila paní Žofie Ploticová z Petřvaldu u Karviné. K životnímu jubileu přišel oslavenkyni do Domova Březiny v Petřvaldě, kde paní Ploticová od roku 2011 žije, poblahopřát i Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti. Jubilantce předal dárkový koš, květiny i předplatné časopisu Květy.

Žofie Ploticová se narodila v roce 1914 v Bohumíně-Pudlově. Vyučila se prodavačkou a v obchodě pracovala až do důchodu - nejprve prodávala v květinářství, poté v prodejně textilního zboží. K jejím koníčkům patřil sport, zejména lyžování a tenis, a také divadlo. Recept na dlouhověkost zní podle jubilantky jednoduše: být hodný, pracovat, jíst a pít vše a hlavně zůstat lidský.

Žofie Ploticová vychovala syna a dceru, dnes se těší ze čtyř vnuků, tří pravnuků a dvou prapravnuků. I přes svůj věk je velmi společenská, ráda čte časopisy a sleduje pořady v televizi. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí