iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Miliony na opravu estakády v Ostravě

Motoristé, kteří jezdí po estakádě Bazaly v Ostravě, se dočkají kvalitnější komunikace. Příští týden (13. 4.) totiž začíná I. etapa rekonstrukce páteřní silnice centra Ostravy směrem ke křižovatce s ulicemi Sokolskou a Českobratrskou, která zároveň spojuje centrum krajského města s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem.

Cílem stavby je v centru Ostravy zrekonstruovat šest mostů, přilehlé úseky frekventované silnice II/479, veřejné osvětlení, trolejové vedení a přeložky sítí. Náklady financované z evropských fondů (85 %), ze státního rozpočtu (5 %) a z rozpočtu Moravskoslezského kraje (10 %) dosáhnou 55,362 milionu korun včetně DPH. Zhotovitelem je společnost STRABAG, a.s.

Přípravné práce už začaly, kvůli nim bude v sobotu 8. dubna úplně uzavřená Českobratrská ulice v části Mostu Pionýrů. Od čtvrtku 13. dubna až do začátku prosince pak bude provoz ve směru od křižovatky se Sokolskou třídou po sjezdy na Gagarinovo náměstí veden pouze na levé části komunikace.

„Technický stav mostů je špatný, protékají mostní závěry, narušeny jsou betonové konstrukce, ty ocelové jsou zrezivělé. Celé území je poddolované, což je špatně pro nosné konstrukce mostů. Musíme je proto výškově upravovat. Pokud bychom k rekonstrukci estakády nepřistoupili, museli bychom ji poměrně brzy zavřít,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania. Je přesvědčen o tom, že i přes nemalé finanční náklady a nepohodlí občanů po dobu rekonstrukce jde o velmi důležitou stavbu, která odstraní problém na delší dobu.

„Snažíme se ale společně se zhotovitelem stavby negativní dopady co možná nejvíce zmírnit. Cestujícím i občanům se za komplikace omlouváme. Žádáme o trpělivost a shovívavost a prosíme, aby minimalizovali riziko kolizí svou disciplinovaností,“ žádá náměstek hejtmana. Upřesnil, že projekt je rozdělen na dvě etapy. „Předpokládám, že druhá etapa s projektovými náklady 300 milionů korun bude zahájena příští rok touto dobou,“ míní náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí