iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

V Děčíně první nádraží národního parku

Děčínské hlavní nádraží v pátek 31.3.2017 oficiálně obdrželo značku Nádraží národního parku České Švýcarsko. Jedná se o první nádraží v České republice, které toto označení nese. V první etapě byly do nádražní budovy instalovány velkoformátové fotografie Českého Švýcarska a mapa regionu. Postupně budou přibývat další interiérové i exteriérové prvky, které návštěvníkům regionu Českého Švýcarska přiblíží jeho jedinečnost.

Pro tuzemské i zahraniční návštěvníky přijíždějící vlakem je právě děčínské hlavní nádraží místem kde získávají první dojmy z návštěvy celého regionu.

Zahájení spolupráce na projektu Nádraží národního parku bylo dnes představeno zástupci Správy železniční dopravní cesty, primátorkou města Děčín Marií Blažkovou, ředitelem Správy národního parku České Švýcarsko Pavlem Bendou a předsedou správní rady o.p.s. České Švýcarsko Zbyňkem Linhartem. Obecně prospěšná společnost stojí za celým projektem jako iniciátor a koordinátor a je také strategickým partnerem města v rozvoji cestovního ruchu v regionu. Správa parku a Správa železniční dopravní cesty uzavřela Dohodu o partnerské spolupráci při rozvoji značky Nádraží národního parku. Tato dohoda navazuje na již uzavřenou dohodu mezi Národním parkem a národním dopravcem České dráhy, a.s. při rozvoji značky Dráha národního parku České Švýcarsko.

„Kultivované prostředí nádraží je pro nás všechny velmi důležité. V návštěvnících města zanechává první dojem. To, že nyní ukazuje krásy naší krajiny je prvním krokem k větší propagaci nejen národního parku, ale také celého regionu,“ řekla Marie Blažková, primátorka města Děčín.

Celé nádraží včetně výpravní budovy prošlo celkovou rekonstrukcí ukončenou v roce 2004. Samotná výpravní budova je národní kulturní památkou. Železniční stanice je také významným dopravním bodem na síti českých železnic. Dle vyjádření zástupců Národního parku a Správy železniční dopravní cesty se v budoucnu předpokládá ještě rozšíření spolupráce na výpravní budovu železniční stanice v Krásné Lípě.

Děčín je bránou do Českého Švýcarska. „Nádraží, které klenoty okolí odráží, jistě přispěje k lepší propagaci a k šíření pozitivního obrazu našeho regionu,“ doplnil Zbyněk Linhart, předseda správní rady OPS České Švýcarsko. Okolí Labského kaňonu, Tiské stěny a Děčínský sněžník jsou v posledních letech stále vyhledávanějšími turistickými cíli. „Udělení značky Nádraží národního parku je důležitým milníkem v naší dlouhodobé podpoře cestování veřejnou hromadnou dopravou v regionu Českosaského Švýcarska,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Stále více návštěvníků si kromě příjemných prožitků z naší krajiny odváží také zkušenost, že právě osobní automobil může být zásadní překážkou v jejím poznávání.“

Značky Nádraží národního parku a Dráha národního parku mají mezinárodní přesah a na české straně je rozvíjí Správa národního parku České Švýcarsko, Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Správa železniční a dopravní cesty, s.o., České dráhy, a.s. a statutární město Děčín. Dráha národního parku propojuje České a Saské Švýcarsko, přičemž na Saské straně již vznikla dvě nádraží národního parku, a to v Bad Schandau a Sebnitz. Vlakové spojení se pak vrací na české území, kde je plánován vznik dalšího nádraží národního parku v Krásné Lípě. Markéta Lakomá, tisková mluvčí