iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Miliony Albrightové, pro nemocné nejsou

Premiér Sobotka rozhazuje, kde může. Miliard už zbavil horníky, protože za hubičku přenechal na 45 tisíc bytů Bakalovi, rovněž mu přenechal na 50 firem horníků, jak několikrát v pořadech uvedla Česká televize v hodnotě přes 50 miliard. Teď se dostalo na světlo Boží nařízení Sobotky, aby se podporovalo finančně studium Madeleine Albrightové. Na to miliony v ČR jsou, ale léčení nemocných dětí a dospělých v naší vlasti nejsou.

USNESENÍ VLÁDY ČR

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2014 č. 970 o pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a k ustavení druhého doktorandského stipendia v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019.

Vláda
I. souhlasí s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019 tak, jak je uvedeno v části III předloženého materiálu č.j. 1230/14;

II. ukládá 1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit v letech 2015 až 2019 úhradu nákladů spojených s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow, a to až do výše 1 085 tis. Kč ročně v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušný rok,

2. ministru zahraničních věcí zabezpečit v letech 2015 až 2019 ve spolupráci s představiteli Univerzity v Glasgow každoroční informaci o způsobu čerpání finančních prostředků vynaložených podle bodu II/1 tohoto usnesení a informovat o tom ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
Provedou: ministři zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy. Předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

LIDÉ V ČR ŽIVOŘÍ, NEJSOU PENÍZE PRO NEMOCNÉ, NA LÉKY, ŘIDIČE, ZDRAVOTNÍKY

Na internetu si lidé rozesílají zprávy o hazardu Sobotky s miliony ze státní pokladny a potížích občanů: Sbírejte víčka na nemocné děti, Češi! Sobotkova vláda na ně nemá peníze, platí vzdělání Madeleine Albrightové!

Dostalo se mi do rukou Usnesení vlády ČR ze dne 24. 11. 2014 č. 970 o pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a k ustavení druhého doktorandského stipendia v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019. Vláda Bohuslava Sobotky tímto usnesením ukládá ministru školství zabezpečit v letech 2015 až 2019 úhradu nákladů spojených s financováním dvou doktorandských stipendií bývalé ministryni zahraničních věcí USA a americké občance Madeleine Albrightové. Úhrada stipendia má být do výše Kč 1,085.000,- (jeden milión osmdesát pět tisíc korun českých) ročně.

4 a půl miliónu pro americkou občanku

Vzhledem k délce studia od roku 2015 do roku 2019 (4 roky) činí celková výše uhrazených nákladů na stipendium Madeleine Albrightové 4.340.000,- Kč (čtyři milióny tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek má zabezpečit informace o každoročním čerpání uvedené částky od představitelů z Univerzity v Glasgow a předat je ministru školství, mládeže a tělovýchovy. Ukládá premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

V Usnesení vlády se píše o pokračování financování doktorandského stipendia, to znamená, že vzdělání M. Albrightové na náš účet začalo již v minulosti a je financováno pravděpodobně již několik let. S největší pravděpodobností existují i další podobná usnesení předchozích vlád, které bývalé americké ministryni zahraničních věcí financovaly vzdělání, případně i další věci.

Sbírejte víčka na nemocné děti: V době, kdy se na české děti sbírají víčka od umělohmotných lahví, aby jim byla zaplacena léčba [1], zdá se mi financování vzdělání občanky cizí, bohaté země, která má navíc věk na to být babičkou na penzi (ne-li prababičkou), jako vyhozené peníze a notná dávka drzosti.

Albrightová – krátký životopis: Madleine Albrightová se narodila v květnu 1937, letos jí tedy bylo 78 let. Od roku 1939 žije v zahraničí, nejdříve v Londýně, poté v USA. V letech 1993 – 1997 byla velvyslankyní USA při OSN. V době genocidy ve Rwandě působila v Radě bezpečnosti OSN. OSN tehdy odvolala svou armádu ze Rwandy a nechala genocidě zcela volný průběh.

Genocida ve Rwandě za účasti OSN´: Kdo nemá přehled o masakru, který v roce 1994 probíhal ve Rwandě, doporučuji shlédnout filmy natočené podle skutečných událostí. Jedná se o filmy Hotel Rwanda (2004, režie Terry George), Střelba na psy (2005, režie Michael Caton-Jones), Někdy v dubnu (2005, režie Raoul Peck) a hlavně film Shake Hands with the Devil (2007, režie Roger Spottiswoode).

Genocida Rwanda 1994: V něm je věrně popsán příběh kanadského generálporučíka mírových vojsk OSN Romea Dallaira. Kvůli rozhodnutím OSN měl zcela svázané ruce a musel vyvražďování Tutsiů hutujskými vrahy s mačetami sledovat bez jakéhokoli zásahu. Později byl i s vojsky odvolán ze země. Během tří měsíců tam bylo vyvražděno okolo miliónu obyvatel a 2,5 miliónu bylo vyhnáno z domovů.

Bombardování Srbska vojsky NATO: Od roku 1997 do roku 2001 byla Madeleine Albrightová ministryní zahraničí USA. V roce 1999, v době jejího působení, bombardovala vojska NATO bývalou Jugoslávii, umožnila odtržení Kosova a vznik největšího narkostátu s americkou vojenskou základnou v Evropě.

Ministryně zahraničí USA s nataženou rukou: Naše země, která se už 7 let zmítá v krizi, rozpočtově jsou kráceny všechny sociální podpory a dávky rodinám s dětmi, handicapovaným i lidem pod hranicí bídy, platí vzdělání americké občance, jejíž majetek by mohl pokrýt provoz nejednoho Klokánku.

Skandál v Paláci knih Luxor: V říjnu 2012 v průběhu její autogramiády v Paláci knih Luxor byla oslovena Sdružením přátel Srbska, kteří jí připomněli její krvavá díla ve světě, hlavně podíl na vraždění Srbů na území bývalé Jugoslávie. M. Albrightové se projevy zúčastněných aktivistů hrubě nelíbily, hystericky na ně křičela a povolala ochranku i policii.
Ministryně zahraničí USA – sociální případ

Tak mě napadlo, že se bývalá ministryně zahraničních věcí USA nestydí ždímat zemi, ve které lidé musejí sbírat víčka na nemocné děti, ve které desítky tisíc lidí nemají lepší obydlí než pod mostem. Že není hanba této přítelkyni velkého dramatika Václava Havla a jeho pravdy a lásky, nechat si platit exkluzivní univerzitu třetího věku. Kdyby svým studiem alespoň podpořila některou českou školu, dalo by se přimhouřit oko.

A proto, Češi, skládejte se na léčbu nemocných dětí, sbírejte peníze na invalidní vozíky, kupujte Nový prostor, přispívejte na ty nejchudší, plaťte vzdělání vlastním dětem, plaťte poslušně daně.

Od vlády premiéra Sobotky nemůžete čekat vůbec nic. Posílá vaše peníze za oceán, ženě, co má na rukou krev statisíců umučených. Bývalé americké ministryni zahraničních věcí, která sice koupila celý kosovský Telecom, ale na vlastní studia už jí nezbylo vůbec nic.

Madeleine Albright je zakladatelkou Albright Stonebridge Group [2], globální poradenské firmy, která funguje jako nadnárodní trust. Součástí skupiny je Albright Capital Management [3], což je privátní hedge fund, který se zaměřuje na rozvojové trhy. Je šokující, že mezinárodní investorka a podnikatelka v oblasti hedgeových fondů bere od ČR studijní stipendium.

150 MILIONŮ Z ČR PRO UPRCHLÍKY

Zpráva z médií: ČR pošle do zahraničí na pomoc uprchlíkům a státům čelícím migračním tlakům 150 milionů korun. Ministerstvo vnitro v tiskové zprávě uvedlo, že částku v rámci jeho koncepce pro asistenci uprchlíkům na jednání schválila vláda. Prvních 40 milionů korun z této částky by mělo jít na obnovu uprchlického tábora Azrak v Jordánsku.

ČR na rozvoj uprchlického tábora přispělo stejnou částkou i v loňském roce. V obou případech peníze půjdou hlavně na rozšíření a opravu obydlí pro 31.000 obyvatel tohoto tábora. Letošní peněžní dar bude podle materiálů po jednání vlády součástí česko-německého projektu, na němž se premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dohodl s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.

Ze zemí Blízkého východu by letos mělo Jordánsko obdržet 15 milionů korun na vybudování školícího centra pro oblast azylové politiky a nákup techniky. Dalších 20 milionů korun by měl získat Irák. Celkem 55 milionů by podle plánů na letošní rok mělo dostat Srbsko a Makedonie. Zbývajících 20 milionů korun je rezerva. Každý projekt musí vláda schválit samostatně. Vláda vznik programu, o který se stará ministerstvo vnitra, schválila v roce 2015.

JED NA KRYSY LIDEM V ČR MÍSTO KVALITNÍCH LÉKŮ

V ČR je přes tři miliony důchodců, ale i dalších lidí, kteří potřebují ředit krev. Lékaři jim však nutí především jed na krysy warfarin, který je totiž levný. Jedno balení stojí na 200 Kč. Kdežto kvalitní a bezpečné léky, jako Pradaxa, Xarelta a jiné stojí jedno balení na dva tisíce korun. Tyto dražší léky se však lékaři poliklinik a nemocnic bojí předepisovat, protože by je museli později sami hradit zdravotním pojišťovnám. Kardiologové a mnozí další odborníci nemocnic v Praze na Karlově náměstí, v Motole, v ÚVN i jinde v Praze i v ĆR a lékárníci tvrdí, že ministr Němeček uzavřel dohodu se zdravotními pojišťovnami, v jejichž čele stojí ing. Friedrich, a Státní ústav pro kontrolu léčiv s ředitelem PharmDr. Zdeňkem Blahutou, aby se šetřily miliony a miliardy Sobotkově vládě. Němeček se tak chtěl Sobotkovi zavděčit, aby byl ministrem. Totéž udělal dříve i MUDr. Leoš Heger, který za každou cenu chtěl být ministrem zdravotnictví, a tak tancoval podle exlidovců, Kalouska a spol., a rušil léčení pacientů v lázních, aby se šetřilo. A dopadlo to tak, že lázně krachovaly.

Premiér Bohuslav Sobotka řídí celou vládu a zodpovídá tedy za jednání, řízení a rozhodování všech ministrů vlády, tedy i ministra zdravotnictví Němečka. Jaký je premiér, taková je i celá vláda a ministři.

MUDr. Ladislav Šafránek, lékař pro zdravou dlouhověkost říká, že dlouhodobé podávání Warfarinu (chemikálie původně používaná jako jed k likvidaci hlodavců) je typickým obrazem způsobu myšlení v oficiální medicíně. Zřejmě nejčastější příčinou mnoha chronických onemocnění - včetně zvýšené srážlivosti krve - je chronické překyselování organismu. To není žádná novinka, marně na to upozorňoval nejslavnější lékař antického starověku a zakladatel racionálního lékařství Hippokrates. To znamená, že tělo nejen v potravinách přijímá, ale především samo produkuje trvalý přebytek různých kyselých látek, které jsou následně nejen vylučovány z těla, ale bohužel i průběžně neutralizovány tím, že odkudkoliv z organismu na sebe vážou zásadotvorné minerály i za cenu poškozování prakticky všech orgánů v těle.

O ŠKODLIVÉM JEDU NA KRYSY WARFARINU VĚDÍ I VRCHOLNÍ POLITICI

To, že je právě velký problém v ČR s jedem na krysy warfarinem, který lékaři musejí předepisovat lidem, tvrdí i předseda parlamentu Jan Hamáček, předseda ústavně právního výboru JUDr. Jeroným Tejc, poslanec zdravotního výboru Sněmovny ing. Hovorka, předseda Senátu Milan Štěch, ministryně Marksová, místopředseda vlády ministr financí Andrej Babiš a mnozí další politici. Tyto závažné nedostatky ale přesto všechno urychleně neřešili a neřeší, i když finančních prostředků je v našem státě dost, jak ukazuje i financování uprchlíků a financování vzdělání M. Albrightové.

VYTVOŘIT TÝM ŽALOBCŮ EU NA STÍHÁNÍ POLITIKŮ

Na stíhání vrcholných politiků ČR, ale i dalších zemí EU by měl být vytvořen tým žalobců EU, protože v jednotlivých zemích EU si policisté a žalobci moc netroufnou stíhat vrcholné politiky. Snadnější by bylo, kdyby v týmu policistů a žalobců EU byli policisté a žalobci např. Německa, Francie, Rakouska, Itálie, Belgie, Polska, SR, Maďarska a dalších zemí, kdyby měli např. stíhat největší aféru v ČR od převratu v roce 1989, což je privatizace OKD, kde se jedná o miliardy a i o bývalého ministra financí B. Sobotku, který je dnes premiérem.

Ač jsou v ČR policisté a žalobci v každém okrese a kraji, v Praze je VSZ Lenka Bradáčová a v Olomouci VSZ Ivo Ištván, v Brně NSZ Pavel Zeman, tak se přes značnou kritiku privatizování OKD a viníka B. Sobotky stále nic neděje. Sobotka a spol. se nestíhá, i když o něm před několika dny hovořili několik hodin poslanci v parlamentu a ČT odvysílala několik kritických pořadů.

Po kauze s poslanci ODS Tluchořem, Fuksou a Šnajdrem se dnes žalobci do velkých případů moc nepouští, aby zase neklopýtli. A to bude zřejmě i kauza OKD a Sobotky.Takže za OKD se Sobotka a spol. nepostihnou?. Pouze prezident Zeman stále opakuje, že by se miliardy a byty horníků, které získal Bakala, měly mu odebrat, zestátnit. K tomu se ale Sobotkova vláda nehlásí, ačkoliv to takřka stále kritizují i mnozí poslanci a senátoři. /r/