iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Internisté na Karvinsku, lůžka v Sokolově

Personální situace v krajských nemocnicích, zejména potřeba získat na Karvinsko další internisty – to je téma, jež v současnosti intenzivně řeší vedení Moravskoslezského kraje. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer jedná s manažery Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, kteří zároveň řídí i havířovskou nemocnici a nemocnici v Orlové.

Dělají maximum pro to, aby zvrátili rozhodnutí lékařů odejít z karvinské interny, a zároveň intenzivně pracují na tom, aby nejen do Karviné přišli noví lékaři z Česka a ze zahraničí. „Zejména lékaři z Ukrajiny mají o práci u nás zájem. Jsem přesvědčen o tom, že se podaří situaci v Karviné-Ráji stabilizovat, věřím, že nové zaměstnance získáme i díky náborovému příspěvku a kampani mezi studenty medicíny.

V žádném případě však nehrozí, že by lůžková interna v nemocnici v Karviné-Ráji musela být uzavřena, stejně jako nejsou pravdivé fámy kolující na sociálních sítích o tom, že plánujeme uzavření interní stanice v nemocnici v Orlové. Dočasně si pouze z Orlové „půjčíme“ jednoho internistu do Karviné. Výhledově naopak uvažujeme o tom, že v Orlové internu o jednu stanici ještě rozšíříme,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Upřesnil, že lékař, který se rozhodne pracovat v nemocnici v Karviné-Ráji, dostane stotisícový náborový příspěvek, primář dvojnásobek. Studentům lékařských fakult kraj nabízí na poslední dva roky studia stipendia, pokud se zavážou, že po ukončení školy nastoupí do některé z nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem.

„Nedostatek lékařů a zdravotních sester není výhradně problémem karvinské nemocnice, ale celé České republiky. Karvinsko je ještě výjimečné v tom, že v pěti větších městech kousek od sebe je tu šest nemocnic, dalších šest, včetně fakultní, v dosahu třiceti kilometrů od Karviné. Navíc také klesá počet obyvatel,“ konstatoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer s tím, že je nutné nastavit nový model fungování zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. „Bude nutná reprofilace lůžkového fondu. Stejně jako nová koncepce zdravotnictví, která je stará 12 let. Předložím ji do konce roku,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer. Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí

NOVÁ LŮŽKA NEMOCNICE V SOKOLOVĚ

Nové pokoje pro pacienty i moderní zázemí pro lékaře a sestry nabízí od nynějška nové lůžkové oddělení v pavilonu B Nemocnice Sokolov. Karlovarský kraj nechal provést kompletní rekonstrukci 3. nadzemního podlaží pavilonu a celou stavbu financoval.

„Karlovarský kraj se jako vlastník nemovitostí v sokolovské nemocnici stará o zlepšování podmínek pro pacienty, ale i zdravotníky, kteří v nemocnici pracují. Přestavbou prostor v pavilonu B vzniklo moderní lůžkové oddělení, které bude sloužit pro pacienty ortopedie. Celková kapacita 40 lůžek znamená, že bude mít tento chirurgický obor oproti minulému období v sokolovské nemocnici o 20 lůžek navíc. Samozřejmostí je i vyšetřovna a prostory pro lékaře, zdravotní sestry a další personál. Kraj na tuto stavební akci vynaložil ze svého rozpočtu 36, 2 milionu korun. Věřím, že když už budou muset nemocní lidé služby tohoto oddělení využít, tak k jejich léčbě pomůže i příjemné prostředí,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Rekonstrukce byla zahájena loni na konci května. Se stavbou byli stavebníci hotovi letos v únoru. Práci prováděli stavebníci firmy Swietelsky stavební s.r.o. „Jednou z nejnáročnějších činností během výstavby bylo skloubit potřeby stavby s běžným provozem nemocnice, k němuž patří hlavně klid. Díky důsledné koordinaci prací na staveništi se dařilo požadavkům oddělení, sousedících s rekonstruovanými podlažími, vyhovět. I když bourání a demolice ve stísněných podmínkách se bez hluku a prachu nikdy neobejdou,“ řekl Jan Kutač, ředitel sokolovského pracoviště Pozemních staveb Západ společnosti Swietelsky stavební.

Původním záměrem bylo realizovat několik podlaží pavilonu B najednou. Aby nedošlo k většímu omezení lůžkových kapacit, Karlovarský kraj jako investor zvolil postupné sanace po jednotlivých podlažích. „V pavilonu B plánujeme vybudování nových operačních sálů, řešit chceme únikové cesty a dojde ke stavebním úpravám trafostanice. Celkem by mělo jít o investici ve výši 160 milionů korun. V plném proudu je ale také rekonstrukce a dostavba chebské nemocnice a po otevření nově vybudovaného plicního oddělení karlovarské nemocnice chystáme zahájení přestavby porodnice,“ vysvětlil krajský radní Jan Bureš.

V prostorách rekonstruovaného pavilonu B Nemocnice Sokolov se nacházelo dříve lůžkové oddělení interny a neurologie. „V návaznosti na další uspořádání tohoto pavilonu, kdy vzniknou nad rekonstruovaným oddělením nové centrální operační sály, se nabízelo umístění jednoho z žádaných chirurgických oborů, a to umístění ortopedického oddělení. Naší snahou je, abychom s navýšením stávající kapacity lůžek ortopedie zásadně zkrátili čekací doby na žádané operace kolen a kyčlí. Velké poděkování tedy patří zejména zástupcům Karlovarského kraje a zhotoviteli stavby. Nelze zapomenout poděkovat i za trpělivost personálu ostatních oddělení tohoto pavilonu, který bez jakéhokoliv omezení provozu stavbu respektoval,“ řekla Jitka Samáková, zástupce Nemocnice Sokolov. Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí

HEJTMANKA SE STAROSTY O PROBLÉMECH

V pořadí již druhé setkání hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové se uskutečnilo se starosty obcí s rozšířenou působností. Během jednání se hovořilo například o dostupnosti a zajištění zdravotní a sociální péče, problematice bezdomovectví či podpoře projektů „Obědy do škol“ a „Senior expres“.

Hned v úvodu předala hejtmanka náměstkům primátora města Karlovy Vary Čestmíru Bruštíkovi a Michalu Riškovi cenu ze soutěže Zlatý erb. V kategorii, ve které byly hodnoceny nejlepší webové stránky měst, obsadily Karlovy Vary krásné druhé místo. Vzhledem k tomu, že se zástupci města nezúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků, byla jim odměna předána dodatečně. Starostové následně informovali hejtmanku o proběhlých jednáních s obcemi, které spadají do jejich správního obvodu. „Díky těmto setkáním se můžete seznámit s problémy, které obce aktuálně trápí, a hledat potřebná řešení. Je důležité, aby obce věděly, že za nimi stojíte a že jejich problémy přenášíte na vyšší úroveň,“ připomněla důležitost setkání hejtmanka.

Starosta Sokolova Jan Picka poté s hejtmankou hovořil o odkoupení většinového podílu sokolovské nemocnice společností Penta a o zvyšování mezd zdravotnickému personálu. V návaznosti na to vyjádřil obavy z možného přetahování zaměstnanců mezi soukromými a krajskými zařízeními. Hejtmanka starostu ujistila, že podniká veškeré kroky k tomu, aby byla pro obyvatele zajištěna kvalitní a dostupná zdravotní péče, a že již nechala prověřit nájemní smlouvu, která se v mnoha ohledech ukázala být nevýhodná. V budoucnu by proto mělo dojít k uzavření jejího dodatku. V souvislosti s demografickým vývojem a stárnutím populace se také probírala otázka rozšíření kapacity domovů pro seniory, a to konkrétně v Karlových Varech. Místostarosta Chebu Zdeněk Hrkal pak upozornil na obrovský problém, s nímž se město potýká, a to je bezdomovectví. Potom, co došlo k demolici bývalého kláštera a kasáren, se lidé bez domova začali stahovat do nových lokalit v centru a obývat soukromé objekty.

Mluvilo se také o projektu „Obědy do škol“, který si klade za cíl zabezpečit školní stravování u dětí, jejichž rodiny se nachází v tíživé životní situaci. Nutným předpokladem pro získání finančních prostředků je zapojení kraje do vyhlašované výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Hejtmanka rovněž jednala s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou o rozšíření cílové skupiny o děti samoživitelek. Ministryně jí ujistila, že v této věci již jedná tak, aby i tato skupina na pomoc dosáhla. Kraj také zvažuje přípravu dotačního programu, ze kterého by obce mohly čerpat finanční prostředky na nákup automobilu, jenž by sloužil k dopravě seniorů na nákup či k lékaři. Takzvaný „Senior expres“ dnes již úspěšně funguje například v Sokolově. Mgr. Veronika Severová, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností