iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kulturní jaro, Olomouc, 20 let od deklarace

Série výstav, divadelních představení, autorských čtení a přednášek z oblasti české a německé kultury zaplní v dubnu olomoucký kulturní kalendář. Kromě toho se Olomoučané díky gastro-karavanu na Dolním náměstí seznámí i s nejnovějšími módními trendy v berlínské kuchyni. To vše se odehraje v rámci Česko-německého kulturního jara, které odstartuje v Olomouci 6. dubna.

Kulturní jaro je připomínkou dvacetiletého výročí od podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Jeho smyslem je ukázat bezpočet současných kulturních vazeb i společných projektů a v několika českých a německých městech představit kulturu obou národů. Olomouc je součástí projektu z řady důvodů. „Vztahy mezi českým a německým národem byly vlivem války i následujících politických událostí silně pokřivené. Po roce 1989 konečně přišla zřetelná snaha o jejich nápravu a odstranění historických nánosů a klišé, což se intenzivně odehrávalo právě i v Olomouci,“ uvedl náměstek primátora Pavel Urbášek. „Výraznou iniciativu v tomto směru projevovaly od počátku osobnosti olomouckého kulturního i politického života, zmínit musím například profesory Františka Mezihoráka a Josefa Jařaba z Univerzity Palackého a prvního porevolučního primátora Milana Hořínka, a na německé straně pak zejména dvě dámy, paní Gerlinde Back a paní Drahomíru Ryska,“ dodal Pavel Urbášek.

V Olomouci začíná program slavnostním zahájením 6. dubna. Těšit se můžeme na divadelní představení, výstavy, filmy, autorské čtení a další aktivity. Od pátku 7. dubna ožije Dolní náměstí několika zajímavými různorodými akcemi se souhrnným názvem Víkend v centru.

Do programu kulturního jara bude zapojena Vědecká knihovna Olomouc společně s katedrou germanistiky Univerzity Palackého coby pořadatelé třetího ročníku festivalu Olmützer Kulturtage (Olomoucké dny německého jazyka), dále Divadlo na cucky a společnost DW7 jako pořadatel Divadelní Flory a konečně i Muzeum umění Olomouc. Olomoucké publikum může navštívit výstavu v Coffee Library, na kterých se představí němečtí umělci Michal Mai a Sebastian Wolf, v Muzeu moderního umění uvidí například reprezentativní kolekci kreseb nedávno „objeveného“ skvělého malíře a olomouckého rodáka Adolfa Hölzela. „V rámci Divadelní Flory se představí publiku sedm titulů české a německé provenience a také besedy s tvůrci a herci berlínského Maxim Gorki Theater a mnichovského Residenztheater,“ uvedl za o.p.s. DW7 její ředitel Jan Žůrek.

Divadlo na cucky umožní také prohlídky prostor budoucího sídla divadla na Dolním náměstí. Dolní náměstí oživí rovněž improvizovaný bar a kavárna. „Kavárna nabídne například luxusní druhy kávy, které jsou momentálně velmi oblíbené v módní hipsterské berlínské čtvrti Neukölln. Tato čtvrť není vybrána náhodou, nese v sobě totiž od 17. století stopu českých protestantských emigrantů,“ popsal jedno z lákadel Dolního náměstí mluvčí Goethe Institutu Praha Tomáš Moravec.

Česko-německé kulturní jaro je přeshraniční kulturní iniciativa německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Součástí iniciativy je i Kulturní jaro v regionech, které se odehraje v sedmi velkých městech včetně Olomouce. „Kde jinde než v Olomouci by se také měla taková akce konat. Pro Olomouc byla po staletí německá kultura a vliv určujícím činitelem,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Urbášek. Tato volná série kulturních akcí se bude odehrávat od dubna až do června letošního roku. Mgr. Michal Folta, Magistrát města Olomouce