iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Kuchaři z Třebíče uspěli v soutěži v Nitře

Čtyřchodové jarní menu připravené a servírované studenty Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na mezinárodním Gastrofestivale ve slovenské Nitře bylo oceněno stříbrnou medailí. Druhým mezinárodním oceněním je bronz pro servis. „Skvěle odvedl práci tým v kuchyni a profesionální bylo i servírování. Porota opravdu hodnotila každou drobnost, ale také fantazii a nápaditost, kterou žádný ze sedmi týmů nešetřil,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová, která měla možnost včera kompletní menu třebíčské školy v rámci soutěže degustovat.

Zadáním pro sedm soutěžních týmů z České republiky, Slovenska, Chorvatska, Francie a Maďarska bylo připravit menu z jarních surovin s tím, že dále budou povinně využity čokoláda při přípravě dezertu, polévka bude ve formě vývaru a při přípravě hlavního chodu bude jako surovina požito jehněčí maso. Menu muselo být vhodně doplněno vybranými víny, kdy studenti třebíčské hotelové školy vsadili na vína moravská. Tým ve složení Jakub Dejmek, Ondra Šibůrek, Veronika Binderová a Karolína Bartejsová trénoval na soutěž zhruba tři měsíce s tím, že se předpokládalo, že do příprav vloží hodně volného času a ochotu udělat něco navíc.

„V rámci mezinárodních soutěží porota posuzuje nejen originalitu receptu, preciznost zpracování pokrmu a jeho dochucení, ale také týmovou spolupráci, čistotu na pracovišti nebo schopnost servisu komunikovat s hosty. Velkou roli hrají emoce, tréma a odolnost týmu. I přesto, že soutěž trvá zhruba dvě hodiny čistého času, už samotné přípravy jsou násobně delší. Třebíčský tým včetně pedagogů si odváží velkou poklonu za skvělou reprezentaci,“ nešetřila slovy chvály Jana Fialová. Ing. Jitka Svatošová

PRŮZKUM AREÁLU TĚŽBY STŘÍBRA

Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno chce v letošním roce významněji pokročit ve výzkumu archeologické lokality v lesní trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Jde o jeden z nejzachovalejších a nejrozsáhlejších areálů těžby a dalšího zpracování stříbra v 13. a 14. století v rámci ČR, a aby se odborníci v prozkoumávání zhruba 15hektarové oblasti posunuli dále, potřebují realizovat moderní, podrobné zaměření celého areálu a zevrubný geologický a mineralogický průzkum. Na projektu, který Kraj Vysočina finančně podporuje, se navíc podílí krajské Muzeum Vysočiny Jihlava.

Unikátní dochovaný komplex sdružuje vlastní těžební otvírky, navazující úpravní a hutní pracoviště i relikty obslužných provozů a četných hornických obydlí. Limitujícím faktorem dalšího výzkumu je absence moderního podrobného geodetického zaměření lokality, stejně jako její nedostatečné poznání po stránce mineralogie a ložiskové geologie. Plánované aktivity přispějí k odstranění obou těchto problémů a vytvoří předpoklady pro další odborné studium, nutnou památkovou ochranu i pro prezentaci lokality nejširší veřejnosti s výrazným potenciálem pro cestovní ruch. V závislosti na dosažených výsledcích může projekt v letech 2018-2019 pokračovat.

„Detailní geologický a mineralogický průzkum významně rozšíří dosud nedostatečné informace o charakteru a potenciálu samotného ložiska, jeho zrudnění nebo také o pravděpodobném množství vytěženého drahého kovu. V širší perspektivě jde o data zásadní pro objektivní posouzení významu štěpánovské Havírny v ekonomice českých zemích 13. století,“ informoval ředitel Muzea Vysočiny Jihlava Karel Malý, který vede geologicko-mineralogickou část projektu v rámci partnerství regionální spolupráce. Část nákladů pokryje přímo Akademie věd ČR, vlastní prostředky přidá samotný Archeologický ústav AV ČR Brno a další část potřebných nákladů zaplatí Kraj Vysočina, který oficiálně od roku 2014 spolupracuje s Akademií věd České republiky a podporuje projekty regionálního výzkumu.

NEJHUSTŠÍ SBĚRNÁ SÍŤ NA VYSOČINĚ

Bezmála 19 tisíc barevných kontejnerů na tříděný odpad slouží lidem v Kraji Vysočina. Od roku 2005, kdy bylo v kraji instalováno 9 645 barevných kontejnerů, se do současnosti zvýšil počet nádob na tříděný odpad o téměř dvojnásobek. Navíc vybrané obce převážně z Třebíčska a Žďárska mají od autorizované obalové společnosti bezplatně vypůjčených 120 nádob na papír, plast a sklo. To je jen částečný výčet výsledků třináctileté spolupráce a podpory třídění komunálních odpadů Kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM a. s.

„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Výsledkem je v rámci všech krajů ČR nejhustší sběrná síť. Jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží v současnosti pro 98 obyvatel. Navíc ve školách a obecních prostorech přibylo 734 kusů kartonových boxů na tříděný odpad. Do domácností bylo dodáno 5 231 sad tašek na třídění papíru, plastu a skla. V roce 2017 do těchto aktivit společnost investuje částku téměř dva miliony korun.

Efektivitu sběru využitelných složek komunálních odpadů posoudí i v letošním roce soutěž obcí s názvem My třídíme nejlépe 2017. Kraj Vysočina mezi vítěze soutěže v závěru letošního roku rozdělí finanční částku 540 tisíc korun. Všichni prvňáčci z Kraje Vysočina objeví v bezpečných kufřících 1. září papírové hodiny v barvách kontejnerů na využitelný odpad.

Vzdělávání zástupců obcí a předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady bude realizováno prostřednictvím půldenních seminářů i na tradiční odpadářské konferenci, která se uskuteční na začátku listopadu v Hrotovicích. Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů a omezování skládkování. Mgr. Monika Brothánková