iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Galerie získá peníze na umělecká díla

Dosud mohla Východočeská galerie v Pardubicích získávat nová umělecká díla do svých sbírek pouze darem, nebo v případě zlepšeného výsledku hospodaření. Tato praxe by se nyní měla změnit. Po jednání rady to potvrdil Roman Línek, který má nyní kulturu na starosti. „Dosavadní možnosti nákupu byly pro jedinou galerii typu muzea umění v Pardubickém kraji opravdu nedůstojné.

V rozpočtu neměla vyčleněné žádné prostředky na takzvané akvizice, a tak se stalo, že někteří autoři a důležité celky pro náš region v jejich sbírkách chybí. Doufám, že to nyní alespoň částečně napravíme a galerii se podaří odstranit nevyrovnanost sbírkového fondu a získat některá významná díla,“ uvedl Línek.

V současné době odborní pracovníci galerie dokončují strategii akviziční činnosti na období dalších deseti let, která analyzuje současný sbírkový fond i možnosti jeho postupného doplnění. „Na letošní rok prostředky na nákup uměleckých děl mohou dosáhnout až jeden milion korun. Věřím, že se to zhodnotí nejen v tom, co zachováme dalším generacím, ale také v zájmu široké i odborné veřejnosti,“ dodal Línek.

V BRANDÝSE ZACHRÁNÍ SKLEPENÍ HRADU

Pardubický kraj pomůže městu Brandýs nad Orlicí s financováním záchranného archeologického průzkumu sklepení místního hradu. Krajští radní na to odhlasovali částku 200 tisíc korun a práce se uskuteční v režii Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. „Bez průzkumu nemůže město pokračovat v dalších pracích spojených s obnovou památky v místech, kde již došlo k propadu kleneb a v loňském roce také k propadu průduchu,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Město už do záchrany hradu investovalo 2,5 milionu korun, dalších 2,4 milionu korun obdrželo z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a od Pardubického kraje. V letošním roce je plánováno dokončení prací na stabilizaci zdiva jižní části hradního paláce a na pořadu dne je právě i záchrana sklepení, kde lze očekávat zajímavé archeologické nálezy.

VELKÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY ZÍSKALY DOTACE KRAJE

Knihovny měst Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí získaly od Pardubického kraje dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v letošním roce. Dotace v rozmezí 1,3 – 1,8 milionu korun je určena na činnosti, které vymezuje knihovní zákon. „Jedná se zejména o poradní činnost, konzultace, metodickou činnost, nákup, zpracování a tvorbu výměnných knihovních fondů, ze kterých čerpají i místní obecní knihovny na daném území,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu, investice a majetek.

ŘEDITEL MUZEA V LITOMYŠLI BUDE OBHAJOVAT FUNKCI

Podle pravidel pro vypisování výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací musí Pardubický kraj vyhlásit po pěti letech od jmenování do funkce nové výběrové řízení i na místo ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Litomyšli. Svou funkci bude obhajovat i současný ředitel René Klimeš, ovšem přihlásit se mohou i další kandidáti, kteří splní odborné předpoklady. Přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje. PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších vztahů