iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Dyk na Labefest, oslava maršála Radeckého

Velmi oblíbené městské slavnosti zahájí tradičně ohňostroj 12. května. Chybět nebude Adrenalin challenge, sochařské sympozium, historický trh májový, festival pouličního divadla, Mladé Labe a hudební festival Labefest, ten se uskuteční 12. až 13. května. V letošním roce dojde k několika změnám. Díky dopravním omezením způsobným stavbou Vilsnické spojky nebude možné uskutečnit lampionový průvod městem.

Druhá změna se týká hudebního festivalu. „Hudební festival je vždy velmi diskutovanou částí programu slavností. Dlouhodobě řešíme s pořadateli zlepšení kvality účinkujících a zavedení vstupného. Což nakonec rada města na žádost pořadatele a komisí schválila,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátorky. Vstupné na Labefest platili diváci již v minulosti. Letos však pořadatelé nabídnou zábavu po celý víkend. „Jsme si vědomi toho, že to není úplně populární krok. Mnozí lidé nebudou ochotni za lístek na koncerty zaplatit. Finanční náročnost kvalitních a populárních interpretů je však natolik vysoká, že není v silách města celý program financovat ze svého,“ vysvětlila Hana Cermonová.

Na podiu se tak během dvou dnů vystřídá řada známých a populárních hudebních osobností, jako je Vojta Dyk spolu s B Side Bandem, Majk Spirit, Michal Hrůza, Janek Ledecký, Jaroslav Uhlíř, objev roku v anketě Český slavík písničkář Pekař, nebo kapely Atmo Music a Rybičky 48. Vstupenky v limitované edici za nejnižší možnou cenu 180,- Kč za oba dny (bez manipulačních poplatků), lze zakoupit v předprodejních sítích vstupenkadecin.cz a Ticketstream.cz již nyní. Radnice ze svého rozpočtu letos na slavnosti vyčlenila 1 550 tis. korun a počítá, že se jí podaří získat ještě zhruba 500 tis. Kč sponzorsky. Markéta Lakomá, tisková mluvčí

OSLAVA MARŠÁLA RADECKÉHO

Po mnoha letech práce na projektu mezinárodní přehlídky vojenských a uniformovaných hudeb pod názvem Oslava maršála Radeckého®, tento projekt končí. Neumíme a snad ani nechceme v této chvíli tvrdit, že natrvalo, ale rozhodně se tato akce v roce 2017 v Olomouci v podobě, jak jsme na ni byli zvyklí, neuskuteční.

Všichni jistě víte, že tato mezinárodní přehlídka vojenských hudeb se konala v Olomouci bez přerušení od roku 2001 a že jsme společně v roce minulém oslavili její 15. výročí. Bez jakéhokoliv vychloubání můžeme směle tvrdit, že si oslava velmi rychle našla své věrné a nadšené příznivce a jak jsme se ještě donedávna domnívali i své nezpochybnitelné místo v kalendáři významných kulturních a společenských aktivit nejen v Olomouci samotné, ale i v celém regionu Olomouckého kraje.

Důležitou a pozitivní roli zde sehrálo jak partnerství s Armádou České republiky, tak výrazná podpora vedení Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc. Samostatnou kapitolu pak tvořilo mnoho dalších partnerů a naši nadšení diváci, kteří nám každoročně vyjadřovali svoji spontánní přízeň.

Vždy jsme si navázaných partnerských vztahů a jejich podpory nesmírně vážili, neboť jsme si byli vědomi, že bez této pomoci nemá akce naději na přežití. Přesto, nebo právě proto jsme nikdy neupírali našim partnerům právo na změnu postoje, názoru či stylu spolupráce. Respekt byl vzájemný - krom jiného se totiž opíral o něco jako „duševní spříznění“. Věděli jsme všichni kde, kdy, s kým a hlavně proč si maršála Radeckého v Olomouci připomínat. Nikdo za celou tu dlouhou dobu „účast“ slavného vojevůdce nezpochybnil.

Už od začátku byla myšlenka pravidelného připomínání tohoto našeho významného rodáka postavena na vzájemné evropské pospolitosti, vyjádřená naším začleněním do struktur Evropské unie a Severoatlantické aliance. Do zdí staroslavné Olomouce jsme zvali hosty, abychom nejen projevili dobrou vůli a radost ze setkání, ale i sami sobě prokázali, že jsme z evropského kontinentu nikdy neodešli, jen jsme o něm neměli vše vědět. Cítili jsme potřebu přihlásit se k odkazu našich předků, kteří byli již dávno před těmito okamžiky pravými Evropany, přitom hrdými Čechy a současně vyjádřit sebevědomou národní hrdost a úctu k obětem našich vojáků. V našem případě prostřednictvím umění ve formě vystoupení pestrých vojenských hudeb, které tak výrazně ovlivnily vývoj a úroveň vojenského muzikantství na celém světě.

Jestliže dnes dostáváme otázky, proč se již Oslava maršála Radeckého® neuskuteční, jen stěží Vám jako zakladatelé a organizátoři celé akce dokážeme na tento dotaz jednoznačně odpovědět. Ne snad proto, že bychom sami nechtěli. Původní záměr, idea zakladatelů a organizátorů akce nevymizel a náš zájem o dění stejně tak. Vývoj událostí nás však velmi zaskočil.

Změnil se totiž postoj k původní myšlence scénografického začlenění historické postavy Radeckého, především ze strany hlavních a důležitých partnerů, jež v neposlední řadě věnovali akci dlouholetou přízeň. Jedním z nich je Armáda České republiky, jejíž nynější představitelé se rozhodli oslovit dosud partnera akce - statutární město Olomouc s jinou, byť obdobnou akcí za účasti mezinárodních vojenských kapel bez postavy maršála Radeckého. Tyto dvě instituce posléze společně podepsaly vzájemnou smlouvu, ve které tento svůj záměr potvrdili.

Již v loňském roce jsme zaregistrovali snahu zástupců Armády České republiky o programové eliminování postavy maršála Radeckého. Po složitém jednání jsme přistoupili k ústupkům a akceptovali změny vůči armádě tak, aby divák programový posun nikterak nepostřehl. Historický ráz jsme vloni tedy ještě uhájili a samotná oslava potom proběhla na úrovni srovnatelné s minulými roky.

Zatímco diváci změny nepocítili, naše nově získané zkušenosti, způsob vzájemné partnerské komunikace, pocit ztráty respektu v odborné i v osobní rovině a hlavně neustále se zvyšující tlak na vytlačení a odstranění postavy maršála Radeckého, nás dostával do pořád nepřijatelnější situace. Tuto rovinu jsme přijmout nechtěli a nemohli, obzvláště poté, co jsme obě instituce – Armádu České republiky i statutární město Olomouc ke společnému zajištění akce Oslava maršála Radeckého® před lety k organizaci a spolupráci sami přizvali.

I přes veškerou snahu však naše argumenty zástupci těchto institucí již nebyly ani v následujícím období akceptovány, a protože oslavu bez jejich podpory nelze realizovat na úrovni let minulých, rozhodli jsme se ustoupit a respektovat názor smluvních stran.

Vážení přátelé, i když nám výše popsaný stav a vývoj není lhostejný a máme všichni smutek na duši, je nutné se smířit s faktem, že v roce 2017 se Oslava maršála Radeckého®, jak jsme byli na ni zvyklí, neuskuteční. Je nanejvýš pravděpodobné, že ve stejném termínu proběhne na Horním náměstí jiný festival vojenských hudeb, avšak už bez postavy maršála Radeckého, naší pořádající agentury či všech, kteří po celá ta léta na projektu Oslava maršála Radeckého® měli tu čest spolupracovat.

Starobylá Olomouc nemá ve své historii o osobnosti pobývající v jejích zdech nouzi. Slavní umělci, osoby duchovní či vědci - jejich počet je v úměře k významu města víc než uspokojivý. Olomouc ovšem část svých pestrých dějin prožila jako město - pevnost. A to pevnost velmi významná. Tento fakt pak vyvolává otázku po osobnosti vojenské, jejíž osud by se s dějinami města protnul. Není možno představit si jméno zvučnější ve funkci velitele pevnosti, než jméno Josefa Václava hraběte Radeckého.

Přejeme organizátorům akce s novým pojetím mnoho organizačních, programových i diváckých úspěchů. Věříme, že poslední festival vojenských hudeb na území České republiky bude i přes nesmyslná stanoviska jednotlivců pokračovat. Libor Gašparovič – Agentura GALIA se členy Organizačního štábu akce