iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Osobností cestovního ruchu Pavel Hlinka

Na slavnostním zahájení veletrhu Holiday World, převzal Pavel Hlinka ocenění „Osobnost cestovního ruchu - Holiday World Award“ za rok 2016. O jeho zvolení rozhodla jak odborná porota, tak letos poprvé i veřejnost, prostřednictvím portálu iCOT.cz. Pavel Hlinka získal titul Osobnost cestovního ruchu v třináctileté historii ocenění již podruhé (poprvé v roce 2006), tentokrát zejména za celoživotní přínos hotelnictví a cestovnímu ruchu.

Vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba Expo Praha, pořadatel veletrhu Holiday World. Pavel Hlinka je jednatelem AHP Connections s.r.o., členem poradního senátu SOCR ČR, vedoucím skupiny pro cestovní ruch Hospodářské komory ČR, a vedoucím sekce pro vzdělávání AHR ČR. Pracuje v oboru již více než 55 let. Vyučil se v oboru číšník v Domě kultury Příbram. Vystudoval hotelovou školu v Mariánských Lázních a pak pracoval v Interhotelu Transit postupně ve funkcích číšník, vedoucí výrobny jídel do letadel a 5 let ve funkci ředitele. V té samé funkci následujících pět let v Interhotelu Jalta Praha a pak 20 let ve funkci generálního ředitele hotelu InterContinental v Praze.

Poté 3 roky jako Chief Liaison Officer InterContinental Hotels Group pro ČR, Slovensko Bulharsko a Rumunsko a dále 3 roky jako Generální ředitel a CEO OREA Hotels a.s. V současné době má vlastní poradenskou firmu – AHP Connections s.r.o..

Pavel Hlinka byl 3x vyhodnocen jako Hoteliér roku, v roce 2006 obdržel titul Osobnost cestovního ruchu a vyhodnocen byl i jako manažer roku v oblasti cestovního ruchu. Byl 3 x dva roky prezidentem Národní federace hotelů a restaurací, poté zakládajícím členem AHR ČR, kde více než 3 roky vykonával funkci prezidenta. V současné době vede sekci pro vzdělávání AHR ČR. Od roku 1997 až do roku 2015 byl viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu odpovědným za oblast cestovního ruchu. Pět let pracuje v představenstvu Hospodářské komory ČR, nyní jako vedoucí skupiny pro cestovní ruch. Je členem Akademické rady Vysoké školy hotelové v Praze, kde také příležitostně přednáší. S jeho přednáškami se setkávají i studenti Vysoké školy ekonomické v Praze.

THAJSKÝ VELVYSLANEC VE VARECH

Velvyslanec Thajského království v České republice Narong Sasitorn zavítal na pracovní návštěvu do našeho regionu. Na krajském úřadě jej přivítala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Během setkání, které se neslo v přátelském duchu, spolu hovořili o navázání užší spolupráce. V úvodu setkání velvyslanec poděkoval za přijetí a pogratuloval hejtmance ke zvolení do funkce. Společně mluvili o postavení žen v politice, do které bezesporu patří a přináší jí nový rozměr.

Velvyslanec následně hejtmanku seznámil s historií země a vzájemných vztahů s Českou republikou. Thajskou zažívalo v 80. a 90. letech minulého století rychlý ekonomický růst a dnes je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů České republiky.

„Když se řekne Thajsko, tak si mnoho lidí představí pouze krásné pláže a výbornou kuchyni. Bylo by skvělé, kdybych mohl i ostatním hejtmanům představit naší zemi, jako zemi s mnoha příležitostmi,“ uvedl Narong Sasitorn. Hejtmanka poté velvyslance informovala o tom, že Asociace krajů České republiky má pro tento rok již stanoven harmonogram zasedání a že se pokusí s kolegy hejtmany domluvit termín společné schůzky i s ostatními velvyslanci.

Dalším z probíraných témat byl cestovní ruch, jenž je mezi oběma zeměmi velmi čilý. Každoročně přijede do České republiky na 50 tisíc turistů z Thajska. Kromě toho, že nejčastěji míří do Prahy, nevynechávají ani návštěvu Karlových Varů. „Byli bychom rádi, kdyby turisté z Thajska navštěvovali i další místa v našem kraji, která jistě stojí za zhlédnutí a mají co nabídnout. V současné době je pro nás klíčový zápis lázní na seznam světového dědictví UNESCO a pevně věříme, že i to do našeho regionu přiláká více turistů,“ poznamenala hejtmanka.

Velvyslanec se zajímal také o možnosti navázání užší spolupráce. Dle jeho slov se doposud nepodařilo navázat partnerství mezi městy v České republice a Thajsku, což je velká škoda. V době, kdy velvyslanec působil jako generálním konzul Thajska v Chicagu, se mu například podařilo rozvinout spolupráci mezi školami. Žáci z obou zemí pak prostřednictvím internetu pracovali na společném projektu. Hejtmanku nápad zaujal a zváží možnost oslovení ředitelů středních škol v regionu. Společným tématem by mohlo být umění a sociální odpovědnost. V závěru jednání se velvyslanec podepsal do Pamětní knihy Karlovarského kraje a nechybělo ani předání darů, jež budou milou připomínkou společného setkání.

KARLOVARSKO ZABODOVALO V TURISTICKÉ ANKETĚ

Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze byly slavnostně vyhlášeny výsledky internetové ankety „Kraj mého srdce 2016“. Karlovarský kraj se stal vítězem jedné z deseti kategorií. Cenu převzala náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Tradiční anketu, která se letos konala již popáté, pořádá redakce KAM po Česku ve spolupráci s veletržní společností INCHEBA EXPO PRAHA. Svým oblíbeným turistickým regionům dávali lidé hlasy v deseti kategoriích, přičemž absolutním vítězem kategorie „Lázně, lázeňství, wellness“ se stal právě Karlovarský kraj.

„Mám velikou radost z toho, že jsme zvítězili v jedné z vyhlašovaných kategorií. Není to ovšem jen lázeňství, se kterým je náš region neodmyslitelně spjat. Ráda bych připomněla, že ačkoliv patříme mezi nejmenší české kraje, co do počtu kulturních a přírodních krás se řadíme k těm nejbohatším,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Daniela Seifertová. Celkově se ankety zúčastnilo 15 493 osob, z toho 9 873 jako hlasujících. Dlouhodobým smyslem ankety je posilovat povědomí hlasujících o nabídce konkrétních krajů a tím podporovat domácí cestovní ruch. Záštitu nad akcí převzala Asociace krajů České republiky. Mgr. Veronika Severová, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností

KRUŠNOHORSKÁ CYKLISTICKÁ MAGISTRÁLA

Horskými partiemi Karlovarského kraje by v budoucnu měla vést více než stokilometrová Krušnohorská cyklistická magistrála. Cyklotrasa by ze silnic v Krušnohoří a v dalších horských oblastech odvedla cyklisty do bezpečnějších míst a usnadnila by ochranu životního prostředí, kterou je nutno řešit v souvislosti s náporem turistů. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu proto pořídil v souladu se stavebním zákonem územní studii Krušnohorské cyklistické magistrály a v těchto dnech ji rozesílá stavebním úřadům a dotčeným obcím jako podklad pro pořizování územních plánů a vydávání územních rozhodnutí.

„Územní studie měla za cíl prověřit stávající páteřní cyklotrasu číslo 23 na území Krušných hor, Chebské pánve a Ašského výběžku. V horských oblastech kraje roste počet turistů i aktivit, které se jim nabízejí. Jde nejen o cyklisty, ale i o návštěvníky míst, jež chce kraj nechat zapsat na Seznam UNESCO. Některé cyklotrasy v současnosti částečně vedou po silnicích, kde sílí provoz, protože se otevírají nová střediska volného času. Z toho důvodu vznikla potřeba vytvořit koridor pro nemotorovou dopravu. Ten by mohl naplnit potřeby lyžařů i cyklistů, ale zároveň by respektoval chráněná území s vzácnými přírodními biotopy,“ uvedl krajský radní Josef Janů.
V průběhu zpracování studii konzultovaly dotčené obce, úřady územního plánování, orgány státní správy i významní vlastníci pozemků a aktéři území. Kompletní dokumentace studie je k dispozici na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje. Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

VÝCHODOČESKÁ EXPOZICE NA HOLIDAY WORLD

Pardubický kraj v této veletržní sezóně i nadále pokračuje ve stávající úspěšné spolupráci s Královéhradeckým krajem, která započala již vloni, a to podepsáním Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Oba kraje znovu přichystaly společnou prezentaci pod značkou Východní Čechy, se kterou se představují na veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD v Praze v termínu 16. – 19. února 2017. Stylově tak navazují na velký úspěch česko-slovenského loutkářství, které bylo dne 1. prosince 2016 zapsáno na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Na stánku se návštěvníci velerhu mohou inspirovat k nejrůznějším výletům ve všech regionech východních Čech a dozvědět se novinky na nadcházející turistickou sezónu. Společná expozice je navržena do podoby malého kočovného divadélka či maringotky s pódiem a oponou a doplněna zapůjčenými loutkami z Královéhradeckého loutkového Divadla Drak a z Pippichova divadla z Chrudimi.

Doprovodný program na stánku Východních Čech je sestaven z krátkých scének chrudimského loutkáře z Pippichova divadla, pana Libora Štumpfa, který je hudebně doprovázen harmonikářem z folklorního souboru Kvítek, panem Ondřejem Veselým. Při scénkách jsou využity speciální marionety. Loutkář je k dispozici také po skončení scénky a návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak se vodí loutky. Součástí expozice je také fotokoutek s vyobrazením Kašpárka.

Své zastoupení tu mají také regionální výrobky a produkty. Mezi nimi například tradiční pardubické perníčky, hořické trubičky, miletínské modlitbičky nebo dřevěné hračky od pana Bukáčka z Pardubického kraje. Bc. David Záruba, oddělení komunikace a vnějších vztahů

PARDUBICKO ÚSPĚŠNÉ VE VNÍMÁNÍ TURISTŮ

Redakce časopisu KAM po Česku vyhlásila výsledky ankety s názvem Kraj mého srdce, kterou uspořádala ve spolupráci s Asociací krajů České republiky už popáté. Cílem ankety je zmapovat preference obyvatel České republiky v oblasti volnočasových aktivit. Jedinci se zájmem o cestování měli možnost prostřednictvím ankety přidělit své preferenční hlasy krajům v deseti kategoriích, kde by chtěli své volnočasové aktivity daného zaměření realizovat. A Pardubický kraj si nevedl vůbec špatně.

„V absolutním pořadí přidělených hlasů jsme v konkurenci 14 krajů skončili na osmém místě, v kategorii Koně a stezky jsme dokonce vyhráli,“ uvedl radní Pardubického kraje pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný a pokračoval: „Je tedy vidět, že posuzovat návštěvnost kraje pouze podle počtu přespání ve velkých ubytovacích zařízeních není správné. Penziony do 25 míst a malá soukromá ubytování se do toho vůbec nezapočítávají.“

Účastnící ankety dobře hodnotí Pardubický kraj také v oblasti cykloturistiky, výletů s dětmi, zážitků a pěší turistiky. „Pro cestovní ruch je dobré se něčím odlišit, vyhmátnout něco specifického pro dané území, a tady se potvrdilo, že si náš kraj lidé spojují nejvíce s koňmi, ať už to je Velká pardubická, Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo koňské stezky. Budeme tuto image posilovat, ale zároveň se budeme zaměřovat také na rodinnou turistiku, možnosti aktivního sportovního a dalšího vyžití i na příležitosti pro generace, kterým už děti odrostly a mají již více času,“ dodal René Živný. Ten převzal cenu za vítězství v kategorií Koně a stezky na úvod 26. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Nejvyšší počet hlasů získal Jihočeský kraj, který zvítězil před Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

KRAJSKÝ ENERSOL OVLÁDLA RECYKLOVANÁ MÓDA, DESKOVÁ HRA

Krajská konference Enersol 2017 v prostorách auly SPŠ v Třebíči odhalila vítěze všech tří soutěžních kategorií. Setkání se ve čtvrtek 16. února konalo pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila i krajské radní Jany Fialové a další hostů. Porotci ocenili práce o školní rekuperační jednotce, recyklované módě nebo deskovou hru Kam s odpadky?

V kategorii Enersol a praxe, kam na základě rozhodnutí první poroty postoupilo osm prací na témata OZE, úspor energií, ochrany životního prostředí, snižování emisí v dopravě nebo odpadového hospodářství, rozhodovaly o vítězi jen setiny bodu. Nakonec se jím stal Vojtěch Kafka ze Střední školy stavební Třebíč s prací Školní rekuperační jednotka. S ním do celostátního kola postupují loňský vítěz a letos stříbrný Michal Novák z VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou se svou prací Nabíjení elektromobilů, třetí Jan Kamenský z VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, který se zaměřil na Ekologické a finanční přínosy pěstování brambor v systému odkameňování půdy, a čtvrtý Michal Drla z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem s prací Recyklace plastů.

První a druhé postupové místo v kategorii Enersol a inovace obsadili Michaela Horná ze SUPŠ Jihlava-Helenín se zajímavou prací Recyklovaná móda a Tomáš Váňa, student SPŠ a SOU Pelhřimov, který představil svou práci s názvem Je výměna staršího zachovalého vozidla za nové ekologický nebo teroristický čin pro planetu Zemi?

V národním kolem, které se uskuteční 14. a 15. března v Pelhřimově, budou v kategorii Enersol a popularizace Kraj Vysočina reprezentovat žáci pelhřimovské průmyslovky Jana Pavlátová a Filip Hromádko s prací Desková hra – Kam s odpadky? Středoškoláci z Kraje Vysočina jsou se svými projekty Enersol dlouhodobě velmi úspěšní. V posledních šesti letech si z národního kola čtyřikrát odnesli palmu vítězství a jednou skončili druzí. Mgr. Monika Brothánková

POVODNĚ VYSOČINĚ NEHROZÍ

Pravidelné jednání Povodňové komise Kraje Vysočina řízené hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem se obsahově „točilo“ především kolem aktuální zásoby vody ve sněhu na území kraje, volné kapacity významných vodních nádrží a také dopadu letošní zimy na zásoby podzemních vod v Kraji Vysočina. „Podle aktuálních informací povodí a hydrometeorologů Kraji Vysočina nehrozí v nejbližším týdnu mimořádná povodňová situace. Pokud k nám bude počasí shovívavé, mohlo by dojít i k mírnému zvýšení hladiny podzemních vod,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

I když se to pocitově nezdá, je podle hydrometerologů letošní zima srážkově podnormální, zásoba vody ve sněhu není mimořádně vysoká, povodně aktuálně nehrozí a v porovnání s povodňovým rokem 2006 dnes ve sněhu není ani 1/3 tehdejší vody. „Stále platí, že hladiny podzemní vody zůstávají pod dlouhodobým průměrem. Odhadovaný deficit srážkové vody na Vysočině za poslední dva roky je 200 mm. Pokud nenastane prudké oteplení nebo nepřijdou intenzivní srážky, mohla by letošní zima tuto bilanci i zlepšit. Především na Vysočině je nyní půda schopna pomalu vodu infiltrovat, půda není podle informací odborníků na značné části území regionu promrzlá, neboť ji kryje vyšší vrstva sněhu,“ informuje na základě poznatků získaných od členů povodňové komise Kraje Vysočina hejtman Jiří Běhounek.

Krajská povodňová komise měla na svém programu také informaci o bezpečnosti velkých vodních děl (vodních nádrží) na Vysočině. V tomto ohledu zde nehrozí žádná aktuální rizika, na rozdíl od mnohdy nedostatečně udržovaných malých vodních děl – rybníků. „Zde je třeba apelovat na vlastníky, aby technický stav rybníků kontrolovali nejen v jarním období, ale pravidelně průběžně a nejlépe po celý rok. Jarní povodně jsou pouze jednou z hrozeb pro jejich stabilitu, větším problémem mohou být přívalové srážky velké intenzity,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství Martin Hyský.

Zatím poslední výrazné povodně, které zasáhly území celého Kraje Vysočina byly v druhé polovině března 2006. Byly způsobeny jarním táním, sněhu na území Vysočiny bylo tehdy asi 3x více než nyní. V roce 2008 zasáhly region menší povodně způsobené vydatnými přívalovými srážkami. Prakticky každý rok se vyskytují lokální (bleskové) povodně způsobené přívalovými dešti. Ing. Jitka Svatošová