iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

ČVUT spolupracuje se slavnými institucemi z ciziny

Od ledna působí na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT Dr. Bestoun S. Ahmed z iráckého Kurdistánu, který vyhrál mezinárodní konkurz na pozici odborného asistenta v oblasti softwarového inženýrství. Jeho plat financuje gigant v oblasti otevřeného software, společnost Red Hat, v rámci partnerského projektu Red Hat Chair of Software Engineering. Relokaci Dr. Bestouna podpořil i děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ze svého fondu pro internacionalizaci.

Dr. Bestoun obhájil svoji dizertační práci na Universiti Sains Malaysia, kde se věnoval zejména distribuovaným systémům a testování software. Poté působil v Malajsii jako vědec a pedagog. Od roku 2015 pracoval jako výzkumník na švýcarském Institutu umělé inteligence IDSIA, kde získal prestižní stipendium švýcarské vlády pro zahraniční vědce. Na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické bude Dr. Bestoun pracovat na firmou Red Hat financované pozici odborného asistenta pro softwarové inženýrství, kde se bude věnovat zejména zkoumání metod umělé inteligence v softwarovém inženýrství a testování software. Vedle toho bude přednášet předmět Architektura softwarových systémů, který se v anglickém jazyce vyučuje v magisterském studijním programu Otevřená informatika.

Vedoucí katedry počítačů prof. Michal Pěchouček k působení mezinárodní posily v jeho týmu říká: „Posouvání hranic spolupráce a internacionalizace je v rámci Otevřené informatiky možné právě proto, že studenti jsou již v bakalářském studiu vedeni k tomu, aby dokázali plnohodnotně studovat a pracovat v angličtině. Velice mě těší, že se nám podařilo nastartovat úspěšnou spolupráci se společností Red Hat. V loňském roce jsme otevřeli společnou laboratoř a nyní jsme díky finanční podpoře získali úspěšného mladého vědce, který může našim studentům nabídnout jiný pohled na softwarové technologie a vědu. Pokud se chceme stát uznávaným pracovištěm i na mezinárodním poli, je nutné otevřít dveře pro zahraniční odborníky a vytvořit zde konkurenceschopné podmínky.“

To potvrzuje i děkan Fakulty elektrotechnické prof. Pavel Ripka: „Naše fakulta dlouhodobě spolupracuje s mnoha slavnými zahraničními institucemi. To, že si můžeme dovolit zaměstnat špičkové zahraniční vědce i u nás, zatím nebylo příliš časté. Naštěstí ale kolegové z katedry počítačů dokázali sehnat silného partnera, který fakultě pomohl s financováním mzdy našeho nového pracovníka. Přál bych si, aby se náš kolektiv i nadále rozrůstat tímto směrem.“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČVUT

Ve středu 1. února 2017 pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT (FJFI) Den otevřených dveří. Od 9.00 do 15.00 hodin fakulta uchazečům o studium představí svých deset kateder. „Dveře budou otevřeny“ ve všech budovách FJFI v Praze i na detašovaném pracovišti v Děčíně. Kromě zajímavých přednášek jsou připraveny interaktivní expozice, prohlídky jednotlivých pracovišť včetně exkurze fúzního reaktoru GOLEM a školního jaderného reaktoru VR-1 Vrabec.

Nejvíce infostánků, motivačních přednášek a exkurzí bude na zájemce v uvedeném čase čekat v budově fakulty na adrese Břehová 7, Praha 1. Zde také účastníci ve 12.30 hodin vyslechnou hlavní informační přednášku o přijímacím řízení, o možnostech studia na fakultě, nabídce studia v zahraničí, o uplatnění absolventů v praxi apod. Exkurze a prohlídky pracovišť budou po celý den probíhat i v dalších budovách fakulty na níže uvedených adresách: Trojanova 13, Praha 2 (katedra matematiky, katedra inženýrství a pevných látek, katedra fyzikální elektroniky, katedra materiálů), V Holešovičkách 2, Praha 8 (katedra fyzikální elektroniky), na detašovaném pracovišti v Děčíně, Pohraniční 1.

Účastníci Dne otevřených dveří by si neměli nechat ujít jedinečnou možnost vidět reaktory, fúzní (tokamak GOLEM) a jaderný (školní reaktor VR-1 Vrabec). Bude možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří FJFI. V metalografické laboratoři bude možné připravit a analyzovat vzorky konstrukčních materiálů, k vidění bude ukázka konstrukcí porušených lomem (velkorypadlo a lopatka parní turbíny). Zájemci o matematiku budou mít unikátní příležitost prohlédnout si počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Pro zájemce jsou připraveny zajímavé přednášky, jako např.: Jízda do mikrosvěta, Neviditelný zachránce - ionizující záření v medicíně, Radioaktivita v přírodě či Počítačové zabezpečení fyzikálního experimentu COMPASS v CERN. Mgr. Andrea Vondráková, Rektorát ČVUT