iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Pokuta, v restauraci nevařil imigrantům

Ve čtvrtek se nepodařilo získat aktuální vyjádření provozovatele restaurace. Ševčík ale už dříve Mladé frontě Dnes řekl, že svůj názor nezmění ani přes dřívější pokutu. "Jsem každý týden v Itálii a vidím, co se tam děje. Lidé tam mají obrovský strach," řekl loni listu a dodal, že imigranti často osahávají a okrádají ženy. ČOI už podruhé uložila pokutu provozovateli restaurace v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku za text proti imigrantům na internetových stránkách. Pokuta činí 60 tisíc korun.

Ředitel jihomoravského inspektorátu ČOI Karel Havlíček ve čtvrtek řekl, že rozhodnutí zatím není pravomocné, a proto nelze sdělit nic bližšího. Potvrdil však opakovaný zásah inspekce v restauraci kvůli stejnému podnětu. Italská pizzerie společnosti Kuchyně-Ševčík dostala pokutu už v loňském roce kvůli diskriminaci. "Dopustila se toho tím, že na svých internetových stránkách uvedla text ve znění 'V naší restauraci pro imigranty nevaříme!!! STOP ISLAM', ačkoli k tomu nebyl legitimní důvod," sdělil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Loňská pokuta původně činila 30 tisíc korun, proti ní se společnost odvolala. "Ústřední inspektorát následně snížil pokutu z třiceti tisíc na 25 tisíc korun. Toto rozhodnutí je pravomocné a nelze se proti němu odvolat," doplnil Fröhlich. Podle něj inspekce po roce znovu prověřovala, zda podnikatel přijal příslušná opatření a dodržuje zákony.

"Nicméně tato kontrola opět skončila s podezřením na porušení zákona. Následně proto krajský inspektorát vedl nové řízení pro opakované diskriminační jednání. Žádné rozhodnutí (týkající se druhé pokuty) ještě není pravomocné. Čeká se, zda se subjekt odvolá. Pokud ne, stane se rozhodnutí pravomocným po vypršení lhůty na odvolání," doplnil Fröhlich.

Z rozhodnutí inspekce, které je k dispozici, vyplývá, že inspektorát přihlédl k tomu, že provozovatel už byl za delikt jednou potrestaný a podle inspektorů se nepoučil a nepřijal opatření, aby porušování povinností zabránil. To vzali jako přitěžující okolnost. Jako polehčující naopak byla brána jeho spolupráce s inspekcí.

DOTACE EU NA TURISTIKU NA VENKOVĚ

Právě Velkým Karlovicím měly pomoci evropské dotace. Tamní starosta to vidí trochu složitěji. „Dotace pomohly stabilizaci pracovních míst, k omlazení bohužel nedochází, naopak, mladí lidé nám odcházejí stále pryč, zvláště potom ti, kteří mají nějaké vyšší vzdělání," uvedl starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík. Velké Karlovice, obec položená u hranic se Slovenskem, dlouhodobě čelí vylidňování. Mladí, vzdělaní lidé často odcházejí do větších měst. Zabránit tomu mají investice do cestovního ruchu.

Podle tvůrců studie, sociologa Tomáše Lebedy z Univerzity Palackého v Olomouci a poradce šéfky SOCR ČR Tomáše Kantora, je odlehlá obec taková, ze které musí obyvatelé dojíždět více než deset kilometrů do zaměstnání. V obcích navíc často zanikají obchody, nebo třeba restaurace, jde o začarovaný kruh, kdy není podnikatelsky zajímavé v lokalitě s nízkým počtem obyvatel začínat s byznysem. Lidé, kteří v daných místech žijí nemají podle výzkumu problém popojet si na větší nákup, nebo za zábavou. Ovšem denní dojíždění za prací už problém je. A co místní potřebují nejvíc? Všechno jde stranou, hlavní je mateřská školka.

První dotaci Velké Karlovice dostaly na přelomu let 2009/2010. Sice díky ní vzniklo několik pracovních míst v cestovním ruchu, odliv lidí se ale nezastavil a s turisty přišla i negativa. „Na jedné straně je znát že dotace napomohly celkovému ekonomického rozvoji, na druhé straně si část obyvatel stěžuje na větší ruch a pohyb turistů," dodal Koňařík. Velké Karlovice dostaly peníze vícekrát a to na parkoviště, koupaliště, chodníky, úpravu komunikací a na novou cyklostezku Bečva.

Oproti tomu ze studie, kterou prezentoval Svazu obchodu a cestovního ruchu, vyplývá, že dotace z evropských strukturálních fondů na rozvoj cestovního ruchu v odlehlých oblastech pomáhají snižovat nezaměstnanost a vylidňování, tedy stárnutí obcí. Z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost by od poloviny příštího roku měly jít do cestovního ruchu další peníze, celkem až 2,5 miliardy korun, navíc existuje i státní motivační program.

"Obce mohou vybírat poplatky za cestovních ruch, bohužel v celé republice je takových obcí pouze 14 procent, proto přicházíme s novelou o místních poplatcích, kolik dané obce vyberou z cestovního ruchu a reinvestují zpátky, tolik stát přidá," řekla Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. V cestovním ruchu se navíc dobře uplatní i lidé, kteří hůře hledají zaměstnání, například mladí do 25, nebo ženy nad 50 let

„Staré" není pouze příhraničí. Jedná se i o okrajové části jednotlivých regionů kam se stěhuje stárnoucí populace. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR je vhodné v daných místech podporovat právě cestovní ruch způsobem, aby zaměstnavatel měl možnost své lidi udržet po celý rok a nejen sezonně. Nemělo by chybět wellness a vybavení pro děti. Stejně tak by každá ubytovací kapacita měla mít například školící místnost, aby ji mohly využívat i firmy. Důležité jsou i školy v přírodě a to především proto, aby právě mimo sezonu turistický ruch neutichal.

„Řešíme možnost vrátit do hry žáky v podobě školních výletů a škol v přírodě, předpokládáme, že by se děti na daná místa chtěly vracet s rodiči, popřípadě později v dospělosti. Jde o zajímavý popud jak motivovat školy finanční dotací na žáka, abychom vytížili území i v méně atraktivním období," vysvětlila Dostálová. /r/