iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Nagyová, soudkyně Králová vyměněna

Obvodní soud pro Prahu 1 se bude kauzou zabývat již počtvrté, tentokrát ji bude muset projednat jiný soudce. „Podle odvolacího soudu lze mít v této trestní věci pochybnosti o nepodjatosti samosoudkyně, a to na základě způsobu, jakým hodnotila důkazy,“ konstatoval v usnesení předseda senátu pražského městského soudu Richard Petrásek.

Pražský městský soud odebral kauzu zneužití Vojenského zpravodajství obvodní soudkyni Heleně Králové, která opakovaně zprostila viny obžalovanou Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) i zpravodajce Ondreje Páleníka, Milana Kovandu a Jana Pohůnka. Vyplývá to z prosincového usnesení o zrušení dalšího osvobozujícího rozsudku.
„Obvodní soud postupoval naprosto jednostranně, přičemž dospěl k naprosto bezprecedentnímu závěru, že všechny provedené důkazy podporují obhajobu obžalovaných uplatněnou v hlavním líčení,“ doplnil. Tento závěr byl podle něho „v extrémním rozporu“ s obsahem důkazů.

Při odebrání kauzy Králové postupoval odvolací senát podle judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu, která tento krok připouští zpravidla tehdy, „jestliže lze mít pochybnosti o nepodjatosti dosavadního samosoudce ve vztahu k projednávané věci, dále se zřetelem na rozsah a povahu vad, jež odvolací soud zjistil v rámci odvolacího řízení, anebo v případě nerespektování právního názoru vysloveného v předchozím rozhodnutí odvolacího soudu“.

Podle obžaloby nechala Nečasová v roce 2012 nezákonně sledovat tehdejší manželku premiéra Petra Nečase (ODS) Radku, a to z osobních důvodů. Kauza vedla k pádu Nečasovy vlády. Soudkyně Králová nejprve Nečasové uložila trestním příkazem podmíněný trest, odvolací soud však rozhodnutí zrušil. Poté obžalované osvobodila s tím, že se trestný čin nestal. Státní zástupci se úspěšně odvolali, Králová proto rozhodovala znovu a loni v červnu čtveřici znovu nepravomocně osvobodila. Olomoucké vrchní státní zastupitelství poté uvedlo, že odvolacímu senátu zřejmě navrhne výměnu soudkyně.

NS ZAMÍTL DOVOLÁNÍ EXSOUDCE HAVLÍNA

Soudce Havlín byl potrestán za to, že nezákonně ovlivňoval trestní řízení ve prospěch pachatelů, většinou opilých řidičů. Ovlivňování podle obžaloby doprovázela žádost, nabídka či poskytnutí úplatku. Trestnou činnost pomohly rozkrýt odposlechy. Nejvyšší soud zamítl dovolání někdejšího soudce Ondřeje Havlína, který si za korupci a ovlivňování případů odpykává pět let a tři měsíce ve vězení. Právu to potvrdila pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová. S dovoláním neuspěli ani další aktéři kauzy – bývalý státní zástupce František Fiala, podnikatel Jaroslav Kříž a bývalý šéf policejní inspekce Boris Štefl.

Havlín se při výslechu na policii přiznal ke čtyřem z pěti bodů obžaloby, před soudem však odmítl vypovídat. Mluvil až u odvolacího Krajského soudu v Praze. Vinu nepopíral, přestože proces označil za nezákonný, nespravedlivý a vykonstruovaný policií. „Dojel“ prý na svoje „legrácky, srandičky a řeči“. Havlín v minulosti působil také jako diplomat.

Státnímu zástupci Františku Fialovi justice v téže kauze uložila tři roky a deset měsíců odnětí svobody. Ostatní obžalovaní odešli s podmíněnými tresty. Šlo o tehdejšího advokáta Karla Matějku a advokátního koncipienta Borise Štefla, který je bývalým šéfem policejní inspekce. Podle verdiktu brali peníze za ovlivnění soudce nebo zastavení řízení. Úplatky prý zprostředkovával další odsouzený Ludvík Sýkora. Havlínův známý Gejza Berky dostal podmínku za to, že falešně přislíbil, že zařídí ovlivnění trestního řízení pro svého známého. Posledním odsouzeným je Jaroslav Kříž, který řídil pod vlivem alkoholu a prostřednictvím Matějky chtěl po Havlínovi, aby zastavil jeho trestní řízení.

IŠTVÁN PÍŠE NEČASOVI

Důvody podjatosti vrchního státního zástupce Ivo Ištvana, které shromáždil obžalovaný Petr Nečas, jsou neexistující nebo liché. Ivo Ištvan o své podjatosti nebude rozhodovat, protože je nepodjatý a trestní věc Petra Nečase nepředloží Nejvyššímu státnímu zastupitelství k rozhodnutí o odnětí věci a jejím přikázání jinam. Podle jeho závěru by rozhodování znamenalo porušení principu rovnosti zbraní.

Dopis od vrchního státního zástupce VSZ v Olomouci Ivo Ištvana s tímto vyjádřením obdržel ve věci tzv. trafik obžalovaný Petr Nečas jako odpověď na svoji námitku podjatosti Ivo Ištvana a návrh na přikázání věci k jinému státnímu zastupitelství, kterou do Olomouce zaslal v polovině prosince loňského roku. „Závěrem tak lze shrnout, že z výše podatelem namítaných důvodů v návaznosti na usnesení NS ČR, sp. zn. 5 Nd 42/99 nepřichází v úvahu rozhodování o vyloučení vrchního státního zástupce v Olomouci JUDr. Ivo Ištvana ve stadiu v řízení před soudem, neboť by to znamenalo zásah do principu rovnosti stran,“ uvádí zásadní závěr ve svém dopisu Nečasovi vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan. O namítaných důvodech Česká justice už informovala.

Kromě mediálních vystoupení a politických schůzek – například u prezidenta Miloše Zemana – uváděl Petr Nečas prostřednictvím svého obhájce jako důvod podjatosti předchozí činnost VSZ v Olomouci v dané věci a nepříslušnost nebo účelově založenou příslušnost Nečasova případu k Olomouci, která byla podle dokumentů shromážděných obhajobou navíc založena před tím, než se měl stát čin, pro který je Petr Nečas obžalován. „Jeho příslušnost měla být ,založena´ na základě odnětí věci Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze a jejím přikázáním Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci (dále také jen „VSZ v Olomouci“), a to rozhodnutím Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 11.1.2012, sp. zn. 8 NZN 202/12,“ uvedl Nečas v námitce.

Proč je Nečas namotán na Grygárka je stále záhada

Jenže pod tímto číslem jednacím se skrývá zcela jiné trestní řízení, které se týká někdejšího náměstka VSZ v Praze Libora Grygárka a jeho údajného trestného činu nevydání pokynu k vyšetřování původu peněz na účtu Romana Janouška v roce 2009, zatímco Nečas údajnou trestnou činnost trafikantství spáchal až v roce 2013: „Toto rozhodnutí se však týkalo jiné věci, s věcí obžalovaného nesouvisející. Dokazuje to mj. podaná obžaloba, dle níž nemá nyní projednávaný případ nic společného s p. Grygárkem a naopak. K danému rozhodnutí došlo nadto více než dva roky před zahájením trestního stíhání obžalovaného, a přibližně rok před tím, než se vůbec měl stát skutek uvedený v obžalobě,“ uvedl proto Petr Nečas v námitce proti Ivo Ištvanovi.

S těmito skutečnostmi se ve svém vyjádření – dopise Petru Nečasovi vrchní státní zástupce Ivo Ištvan nevypořádává, naopak je přechází. Proč byl k případu Libora Grygárka, který Nejvyšší státní zastupitelství přikázalo do Olomouce, přihrnut případ politického vyjednávání předsedy vlády s poslanci kvůli udržení vlády, zůstává nadále záhadou. Vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci naopak připomíná, že námitka nepříslušnosti byla v této konkrétní věci opakovaně „řešena“ a vždy odmítnuta obecnými soudy i soudem ústavním.

Ivo Ištvan odmítá rozhodovat o Ivo Ištvanovi

Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan ve svém vyjádření důsledně vychází z §30 trestního řádu, který definuje, za jakých podmínek je státní zástupce podjatý, tedy má k dané věci vztah: například je příbuzným obžalovaného. Podle Ivo Ištvana není důvodem k podjatosti předchozí postup VSZ v Olomouci v Nečasově případu. „Pokud podatel podjatost Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dovozuje z předchozího postupu ve věci, pak ani taková námitka, byla-li by uplatněna v přípravném řízení , by obstát nemohla, neboť vztah k projednávané věci ve smyslu § 30 odst. 1 tr. řádu nelze vyvozovat ze způsobu jejího rozhodování, z odůvodnění takového rozhodování, se kterým obviněný není spokojen, případně z procesního postupu v konkrétní věci, a to i v případě, že by takový postup vykazoval určité nedostatky (viz např. usnesení NS 11 Tvo 26/2014),“ argumentuje vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci.

„Závěrem tak lze shrnout, že z výše podatelem namítaných důvodů v návaznosti na usnesení NS ČR, sp. zn. 5 Nd 42/99 nepřichází v úvahu rozhodování o vyloučení vrchního státního zástupce v Olomouci JUDr. Ivo Ištvana ve stadiu v řízení před soudem, neboť by to znamenalo zásah do principu rovnosti stran. ..S ohledem na tento závěr pak není ani důvod, aby předmětná trestní věc byla, jak to požaduje podatel, předložena Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně k vydání rozhodnutí o odnětí a přikázání věci,“ uvádí ve svém dopise Petru Nečasovi vrchní státní zástupce VSZ v Olomouci Ivo Ištvan, uvedl server ceskajustice.cz

JUDIKATURA NSS PŘÍSTUPNA VEŘEJNOSTI

Nejvyšší správní soud zpřístupňuje judikaturu veřejnosti pomocí e-sbírky: Nejvyšší správní soud od nového roku přichází se zásadní změnou ve způsobu poskytování Sbírky rozhodnutí NSS. Z důvodu lepšího zpřístupnění judikatury své i krajských soudů široké veřejnosti nahrazuje dosud tištěnou sbírku elektronickou podobou. Ta bude nadále vycházet v měsíčním intervalu, k dispozici v elektronické podobě je zveřejněn i celý archiv od roku 2003, kdy soud zahájil svou činnost a začal vydávat i Sbírku rozhodnutí.

Sbírka rozhodnutí byla dosud vydávána v nakladatelství Wolters Kluwer, a to pravidelně jednou měsíčně v tištěné podobě, a za úplatu poskytována předplatitelům. Elektronicky soud uveřejňoval s časovým odstupem jen část sbírky, v podobě tzv. právních vět.

Každý zájemce jak z odborné, tak i laické veřejnosti má od této chvíle možnost na webových stránkách soudu ve Sbírce v celém rozsahu a zcela bezplatně vyhledávat uveřejněná rozhodnutí, případně je volně stahovat k dalšímu použití. Zájemci z řad pravidelných uživatelů judikatury správních soudů se mohou přihlásit k odběru nových čísel sbírky na zvolenou e-mailovou adresu. Nový přístup podstatně zkrátí i dobu od schválení vybraných rozhodnutí k uveřejnění plénem soudu k jejich zpřístupnění. Lze očekávat, že k publikaci dojde vždy ještě v témže kalendářním měsíci, uvedl server ceskajustice.cz /r/