iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

20 let služební kynologie v Heřmanicích

V reprezentačních salonech Ministerstva zahraničí v Praze se v pátek 13. ledna 2017 uskutečnilo za přítomnosti místo předsedy vlády a ministra financí ing. Andreje Babiše, náměstkyně ministra financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. a dalších vzácných hostů ze zahraničí slavnostní setkání celníků ČR, kteří už dvacet let vychovávají služební psy ve středisku v Heřmanicích na severu Čech. Středisko má od roku 2005 statut Regionálního výcvikového zařízení Světové celní organizace WCO.

Od doby založení se stalo špičkovou na národní a mezinárodní úrovni, protože trvale spolupracuje s partnery z jiných bezpečnostních správ z Rakouska, Německa, SR, Lotyšska, Bulharska, Gruzie, USA, Peru a Francie. Mimo jiné je to i zásluhou vedoucího střediska Josefa Dušánka. Mezi 20 oceněnými, kteří obdrželi Pamětní plaketu vydanou u příležitosti 20, výročí založení střediska, bylo i pět zástupců zahraničních celních správ – Lotyšska, Německa, Rakouska, SR a USA. kteří získali ocenění za přínos a rozvoj kynologické spolupráce mezi celními správami. Oceněni byli bývalí a současní zaměstnanci celní správy. Pamětní plakety předali oceněným ministr Babiš, náměstkyně Schillerová a generální ředitel GŘC Milan Poulíček. Ministr Babiš zdůraznil vysokou profesionalitu střediska a s ohledem na nově získané kompetence, mezi něž patří např. i kontrola hazardu přímo v terénu, je výcvik psů na vyhledávání bankovek i obranných psů nutností.

ÚSPĚCHY STŘEDISKA

Za dvacet let existence vyslali z Heřmanic do světa přes 76 vyhledávacích psů s psovody a 16 instruktorů. Rusko, Mongolsko, Izrael nebo Peru, tam všude maří nápadité plány pašeráků celníci s „českou školou“. V poslední zmiňované zemi je dokonce heřmanický protidrogový pes označován za tamního nejznámějšího Čecha. „Umíme si se psem hrát,“ reaguje hrdě na dotaz, v čem jsou výjimeční, vedoucí Výcvikového centra služební kynologie v Heřmanicích Josef Dušánek.

Vychovat psa vyhledávače, jak řekl vedoucí Dušánek, není snadné. Už jen samotný výběr je dosti specifický. Ačkoliv v zahraničních filmech a seriálech ztvárňují roli pátracích psů především vlčáci – ani Cora není výjimkou – šanci uspět má jakékoliv plemeno. Tím nejdůležitějším atributem, který by měl každý kandidát splňovat, je hravost. „Jakmile není vášnivý aportér a žravý, není pro naši metodiku užitečný,“ prozrazuje Dušánek, o jehož způsobilosti nejlépe napovídá sbírka pohárů a pamětních medailí v jeho kanceláři.

Standardní výcvikový kurz pro české psovody trvá 15 týdnů. Psovodi ze zemí „třetího světa“ jej pak mají z důvodu vízových povinností o dva týdny kratší. V současné době probíhá nejintenzivnější spolupráce na trase Česká republika – Peru. Právě do této latinskoamerické země vyslala vesnička dotýkající se česko-polských hranic svého doposud nejznámějšího zástupce, Kara, který má na renomé střediska zásadní podíl.

Kritérií pro přijetí je celkem kolem dvaceti, od rentgenů, rozborů trusu, moči přes absenci strachu z výšek a netypických povrchů až po chuť spolupracovat, přičemž až 60 procent uchazečů se pro jejich nesplnění vrátí zpět do rukou majitelů. I proto v Heřmanicích nechovají štěňata a psy zásadně vykupují, zpravidla od deseti měsíců do dvou let.

Německý ovčák Karo pomáhá s protidrogovým bojem v Peru od roku 2012. Od té doby zachytil, převážně v přístavech a na letišti v Limě, přes 300 kg narkotik. Dosud nejúspěšnější Karův záchyt vážil 75 kilogramů. Šlo o kokain, který byl zdatně zamaskován v paličkách česneku. Osvědčil se i v obtížných klimatických podmínkách na peruánsko-bolívijské hranici blízko jezera Titicaca ve výškách přesahujících 4 000 m. n. m.

„Peru v roce 2012 sužoval nedostatek protidrogových psů, vycvičili jsme tedy jednoho, který se v praxi velmi osvědčil. Vzniklo tak partnerství, které bylo ještě umocněno v pátek 8. července, kdy byla podepsána dohoda o výcviku dalších šesti služebních psů a instruktorů,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. „Projekt je rozložený do tří let, přičemž první dvojice instruktorů bude školena od 12. září letošního roku,“ pokračovala. Podobně jako Karo budou peruánští psi vycvičeni v kategorii bankovky a omamné a psychotropní látky (kokain, marihuana, hašiš), uvedli pracovníci médiím pracovníci střediska služební kynologie v Heřmanicích.

Kromě zmiňovaných drog, bankovek a tabáku se ale v Heřmanicích zaměřují i na jiné předměty, ať už na zbraně, „citesy“ (chráněná zvířata) či jako vůbec jediní v Evropě na líh. „‚Citesové psy‘ jsme byli nuceni vytrénovat, když propukla ptačí chřipka. Začali jsme na peří, papoušcích a postupně jsme pak přešli na další zvířata. Pašují se třeba hadi, želvy nebo malé opičky,“ vypráví nadále vedoucí centra Josef Dušánek. „Bohužel psi cvičení na odhalování pašovaných zvířat pak nebyli schopni spolehlivě vyhledávat drogy. Tím jsme si jen ověřili, že prolínat kategorie není dobré,“ upozornil na fakt, že nyní specializují své čtyřnohé kolegy pouze na jedinou skupinu. Fotografie z ocenění pracovníků celní správy v galerii ispigl.eu /r/