iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Církevní turistika na Regiontour v Brně

Ve dnech 19 až 22.1.2017 se uskuteční na výstavišti v Brně Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu Regiontour a Go. Expozice Církevní turistika bude opět prezentovat poutní místa v České republice, kostely, kláštery a další církevní památky a zajímavosti církevní turistiky. Nový projekt Klášterní turistika představí sestry dominikánky a sestry Neposkvrněného početí Panny Marie z Olomouce, které zde provozují kavárnu Õde.

Součástí expozice Církevní turistika – stánek č. 103 v pavilonu P, bude také prezentace několika dalších spoluvystavovatelů. Vystavovatelé ze severní Moravy a Slezska představí vzácné dřevěné kostely česko-polského pohraničí a další církevní zajímavosti a poutní místa ostravsko-opavské diecéze, jako jsou např. poutní kostel Panny Marie Pomocné „Mariahilf“ ve Zlatých Horách, bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku nebo poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie na Cvilíně u Krnova.

Prezentace bude věnována také pozoruhodným neogotickým cihlovým sakrálním stavbám architekta Josefa Seyfrieda, podle jehož plánů byl postaven např. kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích nebo kostel sv. Bartoloměje v Kravařích. Tematicky bude nabídka rozšířena o stezku nástěnného malířství. Partneři z Polska představí nejatraktivnější sakrální památky opolské diecéze. Mezi ty nejzajímavější patří poutní místo Hora sv. Anny, Židovský hřbitov „Macum Cadik“ neboli „Město spravedlivých“, Diecézní muzeum v Opoli a Park církevních miniatur v Olszové. Propagace shora uvedených památek je spolufinancována z dotací EU v rámci projektu Církevní turistika.

V rámci zajímavostí představí Římskokatolické farnosti Kutná Hora a Kutná Hora-Sedlec své UNESCO památky v Kutné Hoře – chrám sv. Barbory a chrám sv. Jakuba; chybět nebude ani vzácná a unikátní památka UNESCO – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory, která je spolu se světoznámou sedleckou kostnicí součástí bývalého cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného již na počátku 12. století.

V rámci tématu roku 2017, kterým je Baroko, budou představena poutní místa Čech i Moravy a socha Panny Marie Vranovské z poutního místa Vranov u Brna zde bude reprezentovat mimo jiné také poutní tradici, která je zvláště na Moravě stále živá. Prezentace Církevní turistiky se ale neomezí pouze na církevní památky, ale nabídneme opět také možnosti pobytů na farách a v klášterech, jak pro rekreaci, tak např. v rámci duchovní obnovy, a to napříč celou Českou republikou. Nabídka far a klášterů s možností pobytu se na stránkách www.cirkevnituristika.cz od loňského roku opět rozšířila.

S nadcházející turistickou sezónou připravujeme také novou verzi internetové aplikace www.cirkevnituristika.cz, včetně mobilní verze. Nabídka z oblasti poutních míst, ubytování a zajímavostí bude propojena a poskytne návštěvníkům komplexní přehled všech možností, které církevní památky nabízejí v daném místě a jeho okolí. Církevní turistika – stánek č. 103 naleznete v pavilonu P brněnského výstaviště. /r/