iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Němeček kryje podrazy MUDr. Radimského

BRNO, ŽLOUTENKA, NEPOŘÁDEK, VĚDĚDL O TOM MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ NĚMEČEK

Praha 21.9.2016: Ispigl.eu a ispigl.blogspot.com už letos začátkem roku upozornil ministra MUDr. Svatopluka Němečka na jednu z nemocnic v Brně, kde je značný nepořádek a může dojít i k různým chorobám a nákazám lidí, a nebezpečí žloutenky. Špígl upozornil na nedostatky ředitele Nemocnice v Brně Húskova 2, MUDr, Marka Radimského, protože se žloutenkou se celosvětově potýká 400 milionů lidí, téměř 1,4 milionu na ni ročně zemře. Přestože je toto onemocnění co do počtu úmrtí závažnější než AIDS či malárie, bývá stále častěji podceňováno.

Jak je dnes známo, „Jihomoravský kraj a především Brno zasáhla největší epidemie žloutenky typu A za posledních 15 let," uvedla Radka Boháčová z krajské hygienické stanice s tím, že každý týden přibývá zhruba deset nových nemocných. Hygienici tam zaznamenali od začátku roku přes 107 případů choroby, přitom loni se za celý rok nakazilo 27 lidí a v roce 2013 jen 14. Virus A je spojován hlavně s nízkým hygienickým standardem a většinu nemocných tvoří lidé na okraji společnosti, v poslední době se však nákaza dostává i mezi běžné občany.

Špígl proto na to upozornil 1.9.2016 i Čestnou radu České lékařské komory ČR a 6.9.2016 také vedoucího odboru zdravotnictví, radu, zastupitele a JUDr. Hanu Perutkovou a JUDr. Dagmar Beranovou Krajského úřadu Jihomoravského kraje, aby mimo jiné urgovali u ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka odvolání ředitele nemocnice MUDr. Radimského.

Špígl uvedl: Odpovídám na Váš dopis ze dne 8.8.2016 ohledně nepořádku v Psychiatrické nemocnici Brno, Húskova 2, kde je ředitelem MUDr. Marek Radimský, a to z těchto důvodů: Ředitel Radimský Vám maže med kolem úst a zametá nepořádek, který tam je, jak jsem poznal. Žádné léčení nebylo, nepořádek, arogance sanitáře, lékaře jsem nepoznal. Primář a Policie ČR nepřišla. Stížnost o Evropskému soudu.

Je známo, že jaký je ředitel nemocnice, taková je i činnost lékařů, sester a dalšího nezbytného personálu nemocnice.

MUDr. Radimského jmenoval do funkce ředitele už dávno, ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fišer 30.5.2001. Prý byl jmenován na základě výsledku výběrového řízení. Jeho manželka Ing. Věra Radimská pracovala nebo ještě pracuje na Magistrátu města Brna. Takže se nelze divit, že MUDr. Radimský má velkou protekci zřejmě nejen v Brně, a nerad by odcházel z výnosného místa.

Když je někdo na místě 15 let, jako MUDr. Radimský ve funkci ředitele, už přehlíží mnohé nedostatky v léčbě nemocnice, lékařů i dalšího personálu. A když přijdou stížnosti, snaží se je za každou cenu omlouvat, odmítat atd., aby nebyl odvolán z funkce. Podřízení lékaři, sestry atd. se do sporů nebudou míchat, ale jen mlčet, aby neměli nepříjemnosti.

Dr. Radimský už dávno měl být odvolán z funkce ředitele, když Evropský soud ve Štrasburku, jak uvedly Lidové noviny a další média, rozhodl o tom, že ČR musí zaplatit Brňanu Lukáši Burešovi téměř půl milionu korun za nedobrovolnou hospitalizaci a nevhodné zacházení na psychiatrii v Brně. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Podle Ligy lidských práv jde o další důvod pro reformu psychiatrické péče v Česku.

"ESLP uvedl, že pouhý neklid člověka se zdravotním postižením nemůže vést k tomu, že bude kurtován nebo že budou použity jiné omezovací prostředky. U pana Bureše to bylo aplikováno rutinně, ošetřující personál vůbec nezkoumal, jak s ním jinak pracovat," řekl novinářům právník Ligy lidských práv Maroš Matiaško. Pan Bureš ve stížnosti tvrdil, že jeho umístění do psychiatrické léčebny bylo nezákonné. Stěžoval si také na ponižující zacházení ze strany ošetřujícího personálu a neochotu státních orgánů vyšetřit okolnosti hospitalizace.

Všichni ministři, kteří byli před ministrem Němečkem, se tím vůbec nezabývali a Radimského brali, jako by se nic nestalo a nadále dostával zřejmě i vysoké odměny a pochvaly.

TRVALÉ NÁSLEDKY OBČANA

Pod vlivem medikamentů vyšel pan Bureš, jak bylo uvedeno v LN, z bytu na ulici a do obchodu bez kalhot, pouze ve svetru. Policejní hlídka ho převezla do psychiatrické léčebny. Tamní lékař se domníval, že je pod vlivem drog. Proto jej nechal umístit na záchytce. Podle stížnosti byl pan Bureš deset hodin připoutaný k lůžku. Popruhy mu způsobily poranění na zápěstích i na krku. Pan Bureš má dodnes viditelné jizvy a trvalé následky, což jej jako aktivního hráče na violoncello silně zasáhlo. Ředitel Psychiatrické léčebny Brno Marek Radimský řekl médiím, že se ke konkrétním okolnostem případu zatím nemůže vyjádřit, protože nemá k dispozici oficiální český překlad rozsudku. Rutinní používání kurtování ale vyloučil. "Jsme pod stálou kontrolou," zdůraznil Radimský. Do léčebny prý pravidelně přicházejí na inspekci pracovníci kanceláře ombudsmana i evropských institucí. Žádný problém prý nikdy nezjistili.

Ombudsmanka Šabatová nám oznámila, že v Psychiatrické léčebně v Brně, kde je ředitelem MUDr. Radimský, žádné kontroly nedělají.

PŮL MILIONU ODŠKODNÉ

Štrasburský soud přiznal panu Burešovi jako náhradu nemajetkové újmy 20 000 eur (494 623 Kč). ČR podle rozsudku musí peníze vyplatit do tří měsíců. Stát se teoreticky ještě může obrátit k velké komoře ESLP, většinou to však nečiní. U brněnských soudů dosud čeká na rozhodnutí také žaloba na ochranu osobnosti, podaná panem Burešem proti psychiatrické léčebně. Podle Ligy lidských práv je rozsudek ESLP průlomový. "Podtrhuje nutnost určité reformy psychiatrické péče, tak jak je poskytována v České republice," uvedl Matiaško. Podobné případy prý v ČR nejsou výjimečné. Podle ligy rutinně používají omezující prostředky velké psychiatrické léčebny, sdělila média.

MINISTR NĚMEČEK K RADIMSKÉMU TAKÉ MLČÍ

To, co nyní sdělují Vám, jsem už před mnoha týdny oznámil ministrovi zdravotnictví Němečkovi. Dne 7.7.2016 jsem mu znovu zaslal urgenci ohledně ředitele nemocnice v Brně Marka Radimského: Vážený pane ministře, odborníci z odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně nám oznámili, že Psychiatrická nemocnice v Brně, Húskova 2, patří pod ministerstvo zdravotnictví a ředitele jmenuje a odvolává ministr. Takže Váš podřízený náměstek ing. Landa k tomu nemá potřebné náležitosti, protože není ministrem zdravotnictví v Sobotkově vládě.

Ing. Landa mně totiž oznámil, že s MUDr. Radimským a nemocnicí v Brně, kterou vede, je vše v pořádku...

Vím, že řešení nedostatků ředitele Nemocnice v Brně Húskova 2, MUDr, Marka Radimského patří do kompetence ministra zdravotnictví ČR Svatopluka Němečka. Ten se k tomu ale moc nemá, protože Radimského dosadila do funkce ČSSD, která dala ministerskou šanci i MUDr. Němečkovi. Přes kritiku od ministra financí Andreje Babiše i mnohých lékařů, pacientů a České lékařské komory ministr Němeček se zatím v ministerském křesle drží. TV Nova několikrát odvysílala šot, v němž se opět hovořilo o tom, že se pod Němečkem znovu houpe křeslo.

Ministr Němeček, i celá Sobotkova vláda, totiž nemá na to, aby řešila velké nedostatky ve zdravotnictví v ČR, jako je nedostatek lékařů, sester a dalšího personálu, platy lékařů a podobně. Teď Sdružení praktických lékařů vyhlásilo stav ohrožení primární péče a chystá protestní akce, včetně uzavření ordinací v září. Jejich podobu upřesní regionální rada 12. září, sdělil předseda sdružení Václav Šmatlák. Praktikům vadí, že zatímco nemocnice dostanou peníze na desetiprocentní růst platů, ambulance se přidání nedočkají.

Ministr Němeček zásadně neodpovídá na kritické dopisy. Na některé dřívější připomínky odpověděl asi až za více než rok, a to až po urgenci u ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.

Vážení, ve Vaší kompetenci samozřejmě není možnost odvolat z funkce ředitele MUDr. Radimského, ale z odborného hlediska odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje máte velkou možnost připomenout a zdůraznit ministrovi Němečkovi úkoly ředitele v nemocnici. Když v nemocnici, kde je MUDr. Radimský nerozhoduje a nejedná lékař, ale saniťák Davídek, který tam má hlavní slovo, to už patří do činnosti lékařů, ale i politiků.

Do lékařské péče už patří i to, že jsem byl celou noc bez léků, které jsem měl v hotelu.

Lékařům už patří, že není možné, aby člověk nemohl jít 10 hodin na WC, napít se vody atd. A to se stalo.

Nedivím se, že Jihomoravský kraj a především Brno zasáhla největší epidemie žloutenky typu A za posledních 15 let, jak uvedla Radka Boháčová z krajské hygienické stanice s tím, že každý týden přibývá zhruba deset nových nemocných. Hygienici tam zaznamenali od začátku roku přes 107 případů choroby, přitom loni se za celý rok nakazilo 27 lidí a v roce 2013 jen 14.

Vodu, kterou jsem dostal, byla ve špinavé, pomačkané plastové lahvi, kterou někdo už používal.

V nemocnici je špatná hygiena, a to je vina nejen lékařů, ale hlavně i ředitele nemocnice, a to je MUDr. Radimský.

Když je špatný ředitel, špatná je i péče lékařů a sester, je uvolněná morálka v nemocnici. A po 15 letech Radimského na jednom místě je jeho vina, i když o mě nepečoval. Ale na to jsou tam jiní odborníci. Rozhodoval však jen saniťák Davídek, který byl arogantní, hrubý, neusměrnitelný a vládl v místnosti. Kde byla lékařka, pokud tam byla? K tomu se ale nehlásila, neozvala se, že je lékařka... A to všechno jsou chyby dr. Radimského.

Chybou je, že pracovníci nemocnice nejsou označeni, kdo, co je, jak se jmenuje, jaký má úkol atd., jako je tomu např. v ÚVN v Praze Střešovicích i jinde.

Předseda revizní komise MUDr. Petr Hrbek píše o pomočení, pokálení atd. A to souvisí s hygienou, když v nemocnici, kde je ředitelem MUDr. Radimský, nepustí lidi na WC. To jsou také ty nedostatky této nemocnice, a patří do řešení lékařů i politiků kraje a ČR.

Patří tam i to, že personál nezavolal primáře nebo Policii ČR, o kterou bylo žádáno. Když se nestalo, co má člověk dělat...? Mlčet? Nebo se bránit, volat a upozornit na sebe klepáním na dveře?

Lékařka, pokud tam byla, nepromluvila ani slovo, nikdo o ní nevěděl. Rozhodoval jen saniťák.

Nejsou záznamy strážníků, kteří nepromluvili ani slovo, ale vrhli se na člověka na ulici a násilím ho rvali do auta. Kdo to byl? Jak se jmenují? Přitom o problémy veřejné dopravy v noci v Brně se vůbec nezajímali, což by měl být jejich mimo jiné hlavní úkol. Bylo jim jedno, jak se lidé ze slavnostního setkání turistů v Brně dostanou do hotelů v Brně, když byla celá ulice rozkopána a tramvaje nejezdily. Přitom jsem bydlel v hotelu dvě nebo tři stanice od zastávky.

Nebylo by na škodu, kdyby tuto léčebnu brzy na navštívili i odborníci z Nejvyššího kontrolního úřadu, protože nedostatky se neodstraňují a stále se jede ve starých zavedených kolejích ředitele Radimského. A dále i zdravotní výbory poslanců a senátorů, které by mohly přimět ministra Němečka k výměně ředitele MUDr. Radimského. Jistě jsou schopnější lékaři, kteří by Radimského nahradili, což by určitě uvítal i personál této nemocnice a hlavně pacienti. Mohl by k tomu přispět i odbor zdravotnictví JMK, rada a zastupitelé JMK, kdyby zaslali své stanovisko ministru Němečkovi s požadavkem výměny ředitele Radimského za jiného odborníka. Už za chyby u Lukáše Bureše z Brna a rozhodnutí Evropského soudu měl být dr. Radimský dávno odvolán. Teď byste mohli tyto nedostatky odstranit, napsal ispigl.eu a ispigl.blogspot.com /r/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dřívější článek: Řešení nedostatků ředitele Nemocnice v Brně Húskova 2, MUDr, Marka Radimského patří do kompetence ministra zdravotnictví ČR Svatopluka Němečka. Ten se k tomu ale moc nemá, protože Radimského dosadila do funkce ČSSD, která dala ministerskou šanci i MUDr. Němečkovi. Přes kritiku od ministra financí Andreje Babiše i mnohých lékařů, pacientů a České lékařské komory ministr Němeček se zatím v ministerském křesle drží. TV Nova před několik dny znovu odvysílala šot, v němž se opět hovořilo o tom, že se pod Němečkem znovu houpe křeslo.

Špígl dne 7.7.2016 znovu zaslal urgenci ohledně ředitele nemocnice v Brně Marka Radimského ministru Němečkovi: Vážený pane ministře, odborníci z odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně nám oznámili, že Psychiatrická nemocnice v Brně, Húskova 2, patří pod ministerstvo zdravotnictví a ředitele jmenuje a odvolává ministr. Takže Váš podřízený ing. Landa k tomu nemá potřebné náležitosti, protože není ministrem zdravotnictví v Sobotkově vládě.

Radimského jmenoval do funkce ředitele už dávno, ministr zdravotnictví prof. Bohumil Fišer 30.5.2001. Prý byl jmenován na základě výsledku výběrového řízení. Jeho manželka Ing. Věra Radimská pracovala nebo ještě pracuje na Magistrátu města Brna. Takže se nelze divit, že MUDr. Radimský má velkou protekci zřejmě nejen v Brně, a nerad by odcházel z výnosného koryta.

To je už 15 let, co je ve funkci ředitele Radimský v Brně, takže už nemůžete přehlížet mnohé nedostatky v léčebně, a to přesto, že se o nich rozhodovalo i u Evropského soudu. Možná i proto, že nechcete mít další starosti s touto nemocnicí.

O RADIMSKÉM MAJI JEDNAT I LÉKAŘI, ČLK

Je podivné, že sami lékaři této nemocnice k tomu mlčí. Zřejmě proto, že je Radimský už tak usazený v léčebně, že se domnívá, že ho žádný ministr zdravotnictví neodvolá. Tím dříve by tedy mělo dojít ke změně, což by jedině této nemocnici prospělo. A nejen lékařům a sestrám, ale hlavně i pacientům. Vážnými problémy v léčebně v Brně, a hlavně nepořádkem ředitele Radimského, který dovolí rozhodovat o lidech sanitáři Davídkovi a spol. místo lékařů, se tedy bude zabývat i komice České lékařské komory z Brna nebo jihu Moravy, a možná i ČR. Kromě toho by tuto nemocnicí v Brně měli prošetřit také zdravotnické výbory poslanců a senátorů, protože v ČR je lékařská péče zdarma, ale Radimský a spol. požadují od lidí 1300 Kč. Za týden či rok to jsou statisíce či miliony korun. Komu jdou do kapsy? A to Vám, vážený pane ministře, také nevadí a vše přehlížíte, když je zdravotní péče v ČR zdarma? To je okrádání pacientů, to je trestný čin. Zneužití pravomocí veřejného činitele.

Podnět k jednání o Radimském má i odbor zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Rada JMK a vedení kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Vedoucí oddělení správních činností JMK JUDr. Hana Perutková oznámila, že nemocnice Brno, Húskova 2 byla vyzvána k poskytnutí informací, které dosud JMK nemá, a pravděpodobně bude nezbytné provést šetření na místě samém.

V každé slušné a seriózní nemocnici a na poliklinice v ČR nebo v zahraničí personál má označení, visačky se jmény, aby pacienti a další lidé věděli, kdo je kdo. To však v nemocnici, kde vládne dr. Radimský, nebylo vidět. Proto sanitář Davídek nebo kdokoliv jiný vypadal jako lékař. To je chyba ředitele Radimského.

"Lékař" Davídek, alias sanitář Davídek nedovolil jít na WC, napít se vody. Napadal mě fyzicky, byl agresivní a neusměrnitelný ve výrazech a ve svém chování. Stále mě chytal pod krkem, bušil na zamčené dveře a vyhrožoval dalším napadením. A lékařka, pokud tam byla, nezakročila, zrovna jako sestra. A to trpí ředitel Radimský. To je vhodné chování pracovníků nemocnice, pane ministře?

Osoby, které násilím dopraví do nemocnice, nepustí na WC proto, aby se pomočili a pokáleli, jak uvádí dr. Radimský, a potom to svádí na tyto lidi, osoby, které tam násilím drží. Co tomu říkáte, pane ministře, jako lékař?

Vodu, kterou jsem k ránu dostal, byla ve špinavé pomačkané plastové lahvi, kterou už někdo používal. To patří k hygieně v nemocnici, pane ministře?

"Lékař" Davídek, alias sanitář, rozhodoval jen on, nezavolal, jak jsem žádal, Policii ČR nebo primáře. Samozřejmě, že to neudělali, když jsem potřeboval léky, které jsem měl v hotelu. Proto jsem žádal Policii ČR. A opět lékařka, pokud tam byla, nezasáhla. A dr. Radimský se s tím ztotožňuje a vše zapírá. Dr. Radimský vůbec nemocnici neřídí. Jen omlouvá nepořádek, který tam je jeho vinou. Tak se má jednat s lidmi u nás v nemocnicích, pane ministře? Tak to spolehlivě hodnotíte i jako lékař?

"Lékař" Davídek, alias sanitář a spol. se mně hrabali v osobních věcech, které naházeli na hromadu. S tím jsem nemohl souhlasit. A tak jsem upozorňoval na jeho hulvátské chování klepáním na dveře a žádal primáře, který samozřejmě nepřišel. To je tedy jednání v nemocnici, kterou vede už 15 let dr. Radimský. A Vy mu za to, pane ministře, zřejmě ještě dává tučné prémie.

PONIŽUJÍÍCI ZACHÁZENÍ

Vážený pane ministře, Dr. Radimský už dávno měl být odvolán z funkce ředitele, když Evropský soud ve Štrasburku, jak uvedly Lidové noviny a další média, rozhodl o tom, že ČR musí zaplatit Brňanu Lukáši Burešovi téměř půl milionu korun za nedobrovolnou hospitalizaci a nevhodné zacházení na psychiatrii v Brně. Rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Podle Ligy lidských práv jde o další důvod pro reformu psychiatrické péče v Česku.

"ESLP uvedl, že pouhý neklid člověka se zdravotním postižením nemůže vést k tomu, že bude kurtován nebo že budou použity jiné omezovací prostředky. U pana Bureše to bylo aplikovánu rutinně, ošetřující personál vůbec nezkoumal, jak s ním jinak pracovat," řekl novinářům právník Ligy lidských práv Maroš Matiaško. Bureš ve stížnosti tvrdil, že jeho umístění do psychiatrické léčebny bylo nezákonné. Stěžoval si také na ponižující zacházení ze strany ošetřujícího personálu a neochotu státních orgánů vyšetřit okolnosti hospitalizace.

Všichni ministři, kteří byli před Vámi, se tím vůbec nezabývali a Radimského brali, jako by se nic nestalo a nadále dostával zřejmě i vysoké odměny a pochvaly.

TRVALÉ NÁSLEDKY OBČANA

Pod vlivem medikamentů vyšel z bytu na ulici a do obchodu bez kalhot, pouze ve svetru. Policejní hlídka ho převezla do psychiatrické léčebny. Tamní lékař se domníval, že je pod vlivem drog. Proto jej nechal umístit na záchytce. Podle stížnosti byl Bureš deset hodin připoutaný k lůžku. Popruhy mu způsobily poranění na zápěstích i na krku. Pan Bureš má dodnes viditelné jizvy a trvalé následky, což jej jako aktivního hráče na violoncello silně zasáhlo. Ředitel Psychiatrické léčebny Brno Marek Radimský řekl, že se ke konkrétním okolnostem případu zatím nemůže vyjádřit, protože nemá k dispozici oficiální český překlad rozsudku. Rutinní používání kurtování ale vyloučil. "Jsme pod stálou kontrolou," zdůraznil Radimský. Do léčebny prý pravidelně přicházejí na inspekci pracovníci kanceláře ombudsmana i evropských institucí. Žádný problém prý nikdy nezjistili.

PŮL MILIONU ODŠKODNÉ

Štrasburský soud přiznal Burešovi jako náhradu nemajetkové újmy 20 000 eur (494 623 Kč). ČR podle rozsudku musí peníze vyplatit do tří měsíců. Stát se teoreticky ještě může obrátit k velké komoře ESLP, většinou to však nečiní. U brněnských soudů dosud čeká na rozhodnutí také žaloba na ochranu osobnosti, podaná Burešem proti psychiatrické léčebně. Podle Ligy lidských práv je rozsudek ESLP průlomový. "Podtrhuje nutnost určité reformy psychiatrické péče, tak jak je poskytována v České republice," uvedl Matiaško. Podobné případy prý v ČR nejsou výjimečné. Podle ligy rutinně používají omezující prostředky velké psychiatrické léčebny, sdělila média.

Co udělá ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček pro zlepšení této situace v Brně i jinde v ČR? Tuto léčebnu by měli brzy na navštívit i odborníci z Nejvyššího kontrolního úřadu, protože nedostatky se neodstraňují a stále se jede ve starých zavedených kolejích. Zřejmě dosud nedošlo ke změnám vedoucích pracovníků, lékařů a sester. Kdo je kryje? A na to by měl odpovědět NKÚ pro Sobotkovu vládu a Sněmovnu.

Pane ministře Němečku, tak to vypadá s Vaší nemocnicí ministerstva zdravotnictví v Brně, Húskova 2, kterou vede 15 let dr. Radimský díky bývalému ministrovi prof. Bohumilu Fišerovi. Zatímco ministerské nemocnice by měly být příkladem pro jiné, jsou spíš ukázkou, jak by takové nemocnice neměly existovat, protože v nich nejsou nejschopnější ředitelé. A jistě i vinou ministrů, kteří přehlížejí značné nedostatky ve vedení nemocnic řediteli, kteří tam byli jmenováni a dosazeni, možná i ze známosti. Poučte se u zahraničních majitelů hotelů, kteří takřka každé dva nebo tři roky ředitele mění, střídají, což jim přináší prosperitu a spokojenost u hostů. Tak by to mělo být i u nemocnic v ČR. A urychleně u nemocnice v Brně, kde je v čele Marek Radimský. Jistě jsou schopnější lékaři, kteří by Radimského nahradili, což by určitě uvítal i personál této nemocnice a hlavně pacienti. Odvolání Radimského je ve Vaší kompetenci. Nekryjte ho přesto, že byl dosazen ČSSD. /r/