iSPIGL

internetové noviny ispigl.eu

Prof. Pafko Rytířem lékařů, 25 let ČLK

V Obecním domě v Praze se ve čtvrtek konala slavnost České lékařské komory, která slavila 25. výročí znovu obnovení ČLK. Přijelo na ní mnoho lékařů a zdravotníků z celé ČR i hosté ze zahraničí. Při této příležitosti přední český chirurg profesor Pavel Pafko, který v Česku zavedl program transplantace plic a na kontě má 100 těchto život zachraňujících operací, byl pasován za Rytíře českého lékařského stavu. Rytířskou medaili a písemné stvrzení titulu převzal emeritní přednosta 3.chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Titul uděluje stavovská organizace od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. "Přístup profesora Pafka k medicíně jako zásadní službě nemocným a trpícím je vzorem pro ostatní lékaře. Patří sem i jeho trvalá angažovanost o problémech medicíny veřejně a otevřeně hovořit," řekl mluvčí ČLK Michal Sojka. Připomněl, že Pafko po úspěšné operaci plicní rakoviny prezidenta Václava Havla jako první z profesorů medicíny otevřeně řekl, že za tuto operaci zaplatily zdravotní pojišťovny méně, než stojí oprava prezidentova vozu. Prezident Miloš Zeman při příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu uděloval 28. října na Pražském hradě už předal prof. Pafkovi státní vyznamenání, medaili Za zásluhy.

Jako první z vážených profesorů také podpořil platové požadavky mladých lékařů, i proto je prvním nositelem Ceny za statečnost, již uděluje Lékařský odborový klub. Před třemi roky ho při příležitosti státního svátku 28. října prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. Titul Pafkovi podle navrhovatelů z klatovského sdružení ČLK náleží pro zásadní postoj k medicíně i pro přímost a pochopení demokracie jako institutu nejen svobody, ale i odvahy a odpovědnosti. "Pevně stojí za životem jako nejvyšší hodnotou. Podle tohoto přesvědčení koná bez ohledu na společenské a politické preference. Právem se řadí k osobnostem rytířského chování. Tento lékař patří v duchu humanity mezi elitu našeho národa," uvedli navrhovatelé.

Profesor Pafko se narodil 3. července 1940 v Bratislavě. Absolvoval medicínu na Univerzitě Karlově, v roce 1986 byl jmenován docentem, v roce 1990 profesorem. K profesnímu růstu přispěl dlouhodobý pracovní pobyt v Německu a krátkodobé pobyty v New Yorku, Pittsburgu, Torontu, Vídni, Moskvě, Lipsku a Upsale. Pafko je členem komise pro udělování titulu CSc. při 1. LF UK a předsedou komise pro udělení titulu doktor věd v chirurgii. Je členem výboru České chirurgické společnosti. Zastupoval Českou a Slovenskou republiku ve výboru Evropské asociace hrudních chirurgů.

Před zavedením programu transplantace plic v Česku se specializoval na traumatologii a chirurgii jícnu a poté chirurgii plicní. Napsal řadu odborných publikací, mimo jiné Praktickou laparoskopickou a torakoskopickou chirurgii, Praktickou chirurgii trachey a Náhlé příhody břišní. Je řešitelem grantu Transplantace plic v klinice a experimentu. Přednáší a vede semináře na 1. LF UK a je členem i předsedou zkušebních komisí státních a atestačních zkoušek v hrudní a všeobecné chirurgii.

LÉKAŘI VOLAJÍ O POMOC, VÍCE PENĚZ PRO LIDI

Česká lékařská komora na základě usnesení svých nejvyšších orgánů zahájila ve spolupráci s komunikační agenturou Ewing Public Relations kampaň „Zdravotnictví volá o pomoc“, jejímž cílem je informovat veřejnost o krizi, do níž české zdravotnictví kvůli dlouhodobě přehlíženým a neřešeným problémům dospělo. Byly spuštěny webové stránky www.zdravotnictvivolaopomoc.cz a s nimi související a propojený facebookový profil www.facebook.com/Zdravotnictvivolaopomoc.

Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek řekl, že řadu z Vás možná v tuto chvíli napadne otázka, proč se naše kampaň zaměřuje na on-line prostor a komunikaci po sociálních sítích, když ne všichni lidé mají na internet přístup a sociální sítě používají. Odpověď je poměrně jednoduchá. Sociální sítě se staly za posledních několik let fenoménem a nejdůležitějším komunikačním kanálem, který nám pomůže rychle a efektivně rozšířit důležité informace mezi českou veřejnost, politické zástupce a klasická média nevyjímaje. Jen v Česku má dnes Facebook přes 4 miliony uživatelů a mezi nejrychleji rostoucí skupiny patří ta s věkovou hranicí 50 plus. Žádná úspěšná firma, která v současnosti potřebuje prodávat své služby či výrobek, si nemůže dovolit vynechat z komunikace sociální sítě a internet obecně, právě naopak – profesionálně řízená komunikace prostřednictvím těchto kanálů přináší náskok a zásadní konkurenční výhodu.

Komunikaci prostřednictvím klasických médií samozřejmě nevynecháváme a neopomíjíme, naše možnosti, jak v těchto médiích získat opakovaně a dlouhodobě prostor, jsou ale značně omezené – jistě jste zaznamenali skutečnost, že každý vydavatelský dům má v Česku svého majitele a každý z nich, ať už se jedná o pana Babiše, Bakalu či Křetínského, samozřejmě témata, která se v novinách objeví, přímo či nepřímo ovlivňuje.

Proto bylo cílem vytvořit si médium vlastní. Médium, které bychom řídili my sami, v němž bychom měli pod kontrolou, jaké informace se zveřejňují a kdy se zveřejňují. Potřebovali jsme vytvořit prostor, v němž by se na jednom místě a v reálném čase shromažďovala veškerá data informující o aktuálním stavu českého zdravotnictví. A tímto médiem je právě webwww.zdravotnictvivolaopomoc.cz. Pokud se nám stránky podaří udržet aktuální a pokud je budeme zásobovat pravidelně novými informacemi, dokážeme poměrně jednoduchým a relativně levným způsobem na stránky přivést masu lidí, již nebudou moci politici ani novináři přehlížet. Náš web se naopak stane důležitým informačním centrem, z něhož budou jak politická reprezentace, tak média informace čerpat, ve vyhledávačích naše stránky budou u témat spojených se zdravotnictvím vyjíždět na prvních místech.

Naše webové stránky budou tak úspěšné, jak moc se jim my samotní zdravotníci budeme věnovat. A na tomto místě přichází apel, resp. prosba na Vás. Potřebujeme informace. Dokážeme web spravovat, řídit, zároveň jej ale musíme plnit aktuálními informacemi. Potřebujeme vědět, s jakými aktuálními problémy se potýkají jednotlivá zdravotnická zařízení, okresy, kraje, regiony… Potřebujeme vědět, kolik chybí lékařů, sester, specialistů, zdravotnického personálu. Každá informace, která by zajímala veřejnost, potažmo každého z nás jako pacienta, je pro nás důležitá. A právě tyto informace potřebujeme od Vás, chceme znát Váš názor.

Za tímto účelem jsme zřídili emailovou adresu zdravotnictvivolaopomoc@clkcr.cz, kam můžete veškeré podněty posílat. Vaše zkušenosti i názory lze poslat rovněž přes anonymní kontaktní formulář přímo na webových stránkách, diskutovat můžete ale i přímo na Facebooku. A samozřejmě budeme rádi, pokud budete odkaz na naše stránky i Facebook šířit dál. Kampaň se v žádném případě netýká pouze lékařů. Kampaň se týká celého zdravotnictví a budeme jedině rádi, když se do ní zapojí všichni – ambulantní specialisté, nemocniční lékaři, zdravotní sestry, laboranti, praktičtí lékaři, ale i pacienti.

Jsme si vědomi toho, že na některé zdravotníky by mohl být vyvíjen nepřiměřený nátlak ze strany vedení nemocnic, pokud by na problémy upozorňovali. V takových případech jsme samozřejmě připraveni zachovat Vaši anonymitu a s informacemi pracovat pouze pod hlavičkou ČLK. Cílem kampaně Zdravotnictví volá o pomoc je ukazovat skutečný stav českého zdravotnictví, upozorňovat na projevy jeho rozkladu a vysvětlovat jejich skutečné příčiny. Nechceme v žádném případě bezdůvodně strašit pacienty, naším cílem je varovat a přesvědčit politickou reprezentaci na celostátní, krajské i regionální úrovni o potřebě schválení zásadních změn ve financování a organizaci rozpadajícího se zdravotnictví. Věřím, že naléhavost naší výzvy chápete a kampaň aktivně podpoříte, řekl MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK. Fotografie ze slavnosti 25 let ČLK v Galerii ispigl.eu /r/